3 praktické nástroje pro funkční kariérové poradenství na ZŠ

Pondělí, Duben 17, 2023
Markéta Cudlínová
Představte si, že jste se jednoho podzimního rána ocitli na úpatí neznámé hory. Je zataženo, lehce mrholí a vrchol se ztrácí kdesi v mlze. Ani pořádně nevíte, jak jste se sem dostali. Cesta za vámi se ztrácí v neprostupném porostu a vám tak nezbývá, než následovat stezku vedoucí vzhůru. Co by vám tento výlet do neznáma usnadnilo? Jak byste se na výstup připravili, kdybyste o něm věděli dopředu? A co má hora v mlze společného s kariérovým poradenstvím na ZŠ?

V České republice je klíčovým obdobím, které zásadně ovlivňuje podobu budoucí kariérní dráhy (a také sociálního postavení, seberealizace a osobní spokojenosti), věk okolo 15 let, tj. konec základní školy, kdy si většina žáků volí střední školu, popř. učební obor. Často jde však o volbu dost náhodnou, která tak trochu připomíná výstup na horu zahalenou v husté mlze. A právě kariérové poradenství a vzdělávání na základních školách může do velké míry pomoci tuto mlhu odstranit tím, že:

 • ukáže žákům různorodé studijní a pracovní možnosti, které se před nimi otevírají
 • vede žáky k prohloubení sebepoznání (silné stránky, dovednosti, schopnosti, zájmy)
 • naučí je, jak si z těchto možností vybrat tak, aby s nimi byla volba v souladu
 • otevírá téma proměny trhu práce a jak se změnou pracovat

 

Praktické nástroje
Toho nelze docílit za několik málo měsíců v 8. či 9. třídě. Aby kariérové poradenství a vzdělávání skutečně plnilo svoji funkci – tj. aby připravilo žáky školy na dobrý (promyšlený) výběr návazného studia i další působení na pracovním trhu – musí mít jasně definovaný cíl (kam všechny aktivity směřují) a být systematické (postupující krok po kroku, od jednodušších ke složitějším úkolům).

Pro zavedení systematického kariérového poradenství jsme v rámci projektu C4PE zpracovali 3 praktické nástroje, které vám nyní přinášíme:

 1. Mentální mapa doporučených oblastí (ke stažení zde) je rámcem, který garantuje účinnost kariérového poradenství na vaší škole (zajišťuje diverzitu poradenských aktivit). Vychází z funkčního britského model Gatsby benchmarks, který vyvinula Gatsby Foundation ve spolupráci s Careers and Enterprise Company.
 2. Plán povinných výstupů (ke stažení zde) definuje, co má být cílem kariérového poradenství a vzdělávání v jednotlivých fázích školní docházky. Opírá se o čtyřfázový model kariérového plánování a rozhodování DOTS (Law & Watts, 1977, 1996) a je provázaný s průřezovými tématy RVP a klíčovými kompetencemi.

Kariérové poradenství v tomto pojetí funguje na bázi mezipředmětové integrace. U očekávaných povinných výstupů je vždy uveden ročník, kdy musí být výstup nejpozději naplněn, přičemž kariérový poradce rozhoduje o tom, kdy i v jakém předmětu bude tento výstup naplněn.

Naše doporučení ohledně povinných výstupů a aktivit míří na průměrného žáka základní školy. Plán obsahuje i návrh na nepovinné výstupy, kterým se lze se třídou v případě času také věnovat.

 1. Metodickém zásobníku naleznete nabídku pracovních listů a návodů na aktivity, které vám usnadní naplnění všech povinných výstupů. Odkaz na konkrétní pracovní listy najdete i v tabulce plánu povinných výstupů. Stejně tak můžete zvolit jakékoli příbuzné aktivity dle vašeho uvážení.

V našem metodickém zásobníku najdete:

 1. MOJE MOŽNOSTI (sběr informací a jejich vyhodnocování)
 2. SEBEPOZNÁNÍ (silné stránky, dovednosti, schopnosti, zájmy)
 3. ZMĚNA
 4. ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ

 

Jak začít

Je na každé škole, jakým způsobem bude doporučené oblasti a plán povinných výstupů naplňovat. Doporučujeme plánovat zavádění systému tak, aby byl realizovatelný s ohledem na personální kapacity a další reálné možnosti vaší školy. Při jeho zavádění, může být užitečný následující postup:

 • udělejte si přehled, které aktivity kariérového poradenství se na vaší škole již dělají (co funguje a kde jsou případné nedostatky)
 • hledejte cesty, jak dílčí aktivity vzájemně provázat (aby na sebe navazovaly a aby jejich zařazení bylo smysluplné jak pro vyučující, tak i pro žáky)
 • zamyslete se, s kým můžete v rámci vaší školy spolupracovat
 • udělejte si plán na řešení nedostatků (doporučujeme dělat změny postupně, krok po kroku)
 • zpracujte plán kariérového poradenství a hledejte cesty, jak jej integrovat do ŠVP

 

Všechny tyto nástroje vznikly na základě našeho zapojení do projektu C4PE (realizován organizací Vysočina Education, podpořen z Interreg V-A Rakousko-Česká republika).