Brzda v myšlení či rozvoj možností: aby podpora rodičů měla smysl

Pondělí, Leden 10, 2022
Dominik Fojtík
Mluvit s dítětem o jeho budoucím vzdělání a povolání může být frustrující. Přituhuje zvláště ve chvíli, kdy cítíte, že nemáte zkušenosti nebo odborné znalosti, které by vašemu dítěti pomohly. Pokud se tak cítíte, nejste sami – méně než 40 % rodičů se cítí opravdu připraveno poradit při volbě povolání svému dítěti. A bohužel nejčastější otázka, která z úst rodičů zaznívá: „Co chceš dělat/čím chceš být, až budeš dospělý?“ není příliš efektivní pomoc. Naopak může být spíše brzdou v myšlení. Jak to?

Zmíněná otázka totiž neodráží živelně se měnící pracovní trh a klikatou pracovní cestu, kterou vaše ratolest pravděpodobně podstoupí. V mnoha případech také nerozšiřuje možnosti volby, nýbrž navádí k tomu, aby děti uvažovaly pouze o jedné konkrétní profesi a tím své možnosti zúžily. Jenže mladí mají obecně nízké povědomí o pracovních možnostech, protože mají minimální kontakt s trhem práce. A z této poměrně slabé nabídky si tak musí volit.

U nerozhodnutých jedinců může tato otázka navíc vyvolat úzkost a obavy z nejisté budoucnosti, což jim v přemýšlení opět nepřidá. Mladý člověk, který se těší na budoucnost, je ochotnější zkoumat potenciální cesty a zapojit se do rozhovoru o volbě, zatímco jedinec, který má ze své budoucnosti strach, bývá zpravidla méně ochotný. Když mluvíte se svým dítětem o jeho budoucnosti, je důležité pochopit jeho aktuální emoční stav. Ten může mít zásadní dopad na diskusi, kterou s ním vedete a na následný rozhodovací proces.

Na co se tedy dětí raději ptát:

·       Jak se cítíš, když se musíš rozhodnout, čím být?

·       Jaké zdroje informací používáš, aby ses lépe rozhodnul?

·       Jaké aktivity související s volbou školy/povolání jsi ve škole absolvoval? Jak ti to pomohlo?

·       Které oblasti tě lákají? O čem by ses chtěl dozvědět víc?

Role, kterou rodiče hrají při podpoře svého dítěte v rozhodování o volbě povolání, má zásadní význam. U dětí je třeba podporovat jejich schopnost sebepoznání, rozšiřovat možnosti a pomoci jim zkonkretizovat představu o kariérní cestě. Jaké kompetence by k tomu rodiče měli mít? Podívejte se, které vědomosti, dovednosti a vlastnosti pomáhají rodičům v úspěšné podpoře kariérového rozvoje jejich potomků.

Tabulku najdete zdarma ke stažení zde.

A pozor. Tím, že pomáháte jako rodič s kariérovým rozvojem, plánováním či volbou školy svého dítěte, se můžete společně se svým dítětem dozvědět nové informace a společně můžete zkoumat další kariérní cesty. Možná se dokonce sami rozhodnete, že je i pro vás čas dále se vzdělávat nebo změnit kariéru. Pokud cítíte, že vy nebo vaše dítě potřebuje podporu, využijte naší nabídky.