Co mi dal kurz CH-Q?

Středa, Únor 7, 2018
Žaneta Konečná
Tento rok jsme poprvé otevřeli kurz mapování kompetencí metodou CH-Q pro odbornou veřejnost, jako jsou kariéroví poradci, učitelé a všichni ti, kteří se zabývají osobním rozvojem druhých. Množí se dotazy, co že vlastně tato metoda nabízí. Rozhodli jsme se proto zprostředkovat vám rozhovor s účastnicí, která kurz CH-Q absolvovala.

Klíčovou charakteristikou metody CH-Q je její sebezkušenostní rozměr, což také znamená, že si všechny aktivity zkoušíte napřed sami na sobě. Lidé se nás ptají, jak takové sebezkušenostní techniky probíhají, co zahrnují a jaké to vlastně na kurzu je. Nabízíme Vám proto rozhovor s Leonou Marcinko, pedagožkou Domova dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě, která kurz CH-Q absolvovala.

 

Leono, které aktivity vás na kurzu nejvíce zaujaly a proč?

 

Nejvíc mě fascinovala práce s metodou klíčového kvadrantu, kdy jsme mohli prozkoumat naše silné i slabé stránky v kontextu. Moc jsem si užila práci s metaforami. Jasněji se mi tak ukázaly mé kvality, protože v běžném životě bych si jich ani nevšimla, nepojmenovala bych je tak zřetelně. Zajímavé bylo také vrátit se do dětství a na základě vzpomínek na své oblíbené hry a činnosti si dát do souvislosti své dnešní nastavení.

 

 Jak hodnotíte sebezkušenostní formu kurzu?

 

Sebezkušenostní prvek je objevný, dotkne se Vás napřímo. Jednalo se sice o mravenčí práci, pátrání, bádání, postupné skládání velkého příběhu, který je jen o člověku, s kterým žijete v důvěrném vztahu, a i když se znáte, vlastně o něm leccos nevíte. Tím člověkem jste vy. Je nadějné, že se sám se sebou můžete více sladit, víc si porozumět. Bez práce to ale nejde.

 

Co si z kurzu odnášíte do svého profesního a osobního života?

 

Odnáším si lepší sebevědomí. Už nemám strach, že neumím určité věci, umím přece jiné. Jsem ráda za to uvědomění. Dospěla jsem k němu tím, že jsem se musela zamýšlet nad konkrétními situacemi a popisovat konkrétní silné stránky. V různorodých aktivitách se mi opakovaně ukazovaly a vystupovaly, až jsem uvěřila, že je mám, že jsou moje, že na nich mohu stavět, že se mohu o ně opřít.

Stejně tak v profesním životě mi to umožní vidět silné stránky u druhých a pomoci jim je najít. Kromě toho si odnáším konkrétní nástroje, jak s lidmi pracovat, například již zmiňovaný klíčový kvadrant, práci s hodnotami, metaforami a další. Z těchto aktivit už teď čerpám při práci s dětmi.

 

Více o tom, jak metoda CH-Q funguje a co je jejím obsahem, najdete v následujícím článku. Pokud máte o kurz CH-Q zájem, přihlásit se můžete zde.

 

Zajímá vás přímo práce s klíčovým kvadrantem a chcete si osvojit konkrétní techniku, jak rozvíjet silné stránky druhých? Zkuste také náš nový kurz Řízení týmů podle klíčového kvadrantu. Nabyté znalosti mají daleko širší možnosti využití než jen při práci se skupinami a týmy.