Čtyři klíče ke zvládnutí životní změny

Pátek, Srpen 21, 2020
Dominik Fojtík
Puberta, střední škola, vysoká škola, zaměstnání, stěhování, ale i nové technologie, stárnutí populace, globalizace, zanikání pracovních míst. Všechny tyto osobní i globální součásti našich životů spojuje především jedna skutečnost – změna. Život provází neustálá větší či menší změna. Škola má za cíl přípravu na život, měla by tedy připravovat i na změny a jejich zvládání.

Ráno vychází slunce a večer zapadá. I to je změna. Avšak natolik častá a plánovaná, že už ji ani nevnímáme, nestresuje nás. Kolem nás se však hemží další velká spousta změn. Trh práce je protkán neustálými změnami, které v nás mohou vyvolávat nejistotu, stres a paralýzu.  Jejich spáry se po nás sápou a my jen často bezděčně přihlížíme. Jindy se v nás probudí odvaha bájného reka a pustíme se do boje s těmito změnami. Lze však se změnami bojovat? Co kdybychom je zvládali bez boje?

 

Kompetence zvládání změn představuje jednu z nejdůležitějších dovedností v aktuálním světě. Již dlouho se ví, že úspěch v osobním a pracovním životě není určen pouze IQ, ale také EQ (emoční inteligencí). V posledních letech nabývá na významu také AQ, tedy adaptační kvocient. Ten říká, nakolik jedinec dokáže zvládat změny a vyrovnávat se s nimi.

 

Změna narušuje harmonický stav. Většina lidí ji nemá rádo. K jejímu zvládnutí potřebujeme zapojit větší mozkovou kapacitu, musíme ze sebe vydat více energie. Můžeme se však zaměřit na dílčí aspekty této kompetence, rozvíjet je u sebe a svých žáků a pomoci se tak na život plný změn lépe připravit.

 

Co nám může pomoci změnu zvládnout?

 

1. Informace.

 

Jak jsem vybaven informacemi o změně?

Ano, vím, že slunce každé ráno vychází a každý večer zapadá, někdy je zakryté mraky, jindy svítí jasně, ale co roboti na trhu práce? Kolik informací i nich vím? Opravdu mi berou práci? Informace hrají zásadní roli v rozhodování a také při emoční odpovědi na změnu (Cítím ohrožení, budu naštvaný, bojím se? Cítím se nadšený, těším se?). Někdy informace nejsou k dispozici, je však potřeba mít dostatek informací alespoň o sobě, o svých kompetencích a kvalitách. Tím, že vím, mi roste sebevědomí a sebedůvěra ve vlastní schopnosti.

 

2. Dovednost změnit perspektivu.

 

Co ta změna znamená?

Východ slunce vnímáme jako začátek dne, západ slunce naopak značí konec dne. Ale východ slunce znamená také konec noci, a naopak západ slunce znamená začátek noci. Na každou změnu se můžeme podívat kreativně, inovativně z různých perspektiv. Z každé změny si můžeme něco vzít, proto hledejme, co nám změna přinesla, co jsme se naučili a dozvěděli.

 

3. Proaktivita.

 

Co udělám?

Proaktivita souvisí s tím, nakolik aktivně do změn vstupujeme, snažíme se je ovlivnit, řídit, a navíc i přes nejistotu jednáme. Nečekáme, nestagnujeme, nezoufáme si. Počítáme s tím, že náš záměr nemusí vyjít, ale to nás nebrzdí, protože víme, že v životě nevychází všechno. Počítáme i s neúspěchem. Někdy nám připadá, že ani slunce nevychází, i když víme, že za těmi mraky stejně je.

 

4. Dovednost užít si změnu.

 

Jak si můžu tuhle změnu víc užít?

Taky kolem sebe máte ty jedince, kteří vezmou batoh, sednou na letadlo či stopem vyrazí za dobrodružstvím a nemají žádný plán? Tak přesně ti si dokážou změnu užít velmi. Inspirujme se jimi. Všichni si změnu můžeme užít. Stačí pamatovat na to, že změnám se nevyhneme, že změny přináší i pozitivní aspekty. Pokud si umíme dotvořit příběh tak, abychom dokázali vnímat posun, máme téměř vyhráno.

 

Sbíráním informací a jejich kritickým tříděním, posilováním kreativity a dovednosti změnit perspektivu, proaktivním přístupem a s otevřenou myslí k tomu si změnu užít, posilujeme náš adaptační kvocient, a tedy schopnost lépe zvládat, řídit a vyrovnávat se se změnami.

 

Změny tvoří život, kdo zvládne změny, zvládne život. Posilujte v sobě a v dětech kompetenci zvládání změn. Nejenom, že vám naroste větší pocit jistoty, ale sníží se i stres a pocit úzkosti z věcí, které nedokážeme ovlivnit.

 

O tom, jak rozvíjet kompetenci zvládání změn se bavíme na kurzech Kariérové poradenství v praxi nebo na kurzu Skupinové kariérové poradenství. Přijďte si zmapovat vaše kvality na kurzu Mapování kompetencí a odhalte, zda zvládání změn je jednou z nich.