Díky za další společný rok

Úterý, Prosinec 17, 2019
Martina Švarcová
Uf, hurá a díky! I tak bychom mohli stručně vyjádřit ohlédnutí za letošním velmi intenzivním rokem. Při pohledu do zpětného zrcátka na nás blikají nejen stovky odškolených hodin a naježděných kilometrů po krajích České republiky, ale k naší velké radosti i celá řada spokojených účastníků a účastnic.

Pozitivní myšlení, radost i úleva… nový pohled na své schopnosti... pochopení svých pocitů a porozumění pro pocity druhých... Těmito slovy hodnotí účastníci přínos našich kurzů. A to nás opravdu těší. A dává nám i chuť přicházet s novými přístupy v kariérovém poradenství a prošlapávat mu cestu nejen do českých škol.

A z čeho ještě máme radost?

  • Z Národní ceny kariérového poradenství a Ceny DZS. Obě ocenění jsme v letošním roce získali za přínos ke vzdělávání poradců v ČR. Po dva roky jsme proškolovali poradkyně a poradce na Úřadech práce v tom, jak pracovat se specifickými cílovými skupinami, které si obtížněji hledají zaměstnání. A také jsme vydali další příručku s názvem Spokojený kariérový poradce.
  • Z účasti na mezinárodní konferenci IAEVG, kde jsme vedli celkem 3 workshopy pro domácí i zahraniční publikum, z toho jeden ve spolupráci s našimi partnery z Univerzity v Derby ve Velké Británii. A kde jsme se osobně setkali s guruem kariérového poradenství Normanem Amundsonem!
  • A radost nám dělal a nadále dělá mezinárodní projekt Crucial Impacts on Career Choices. V něm aktuálně dokončujeme rozsáhlý výzkum, který zjišťuje, co ovlivňuje kariérní volbu mladých lidí. Podle čeho si vybírají střední školu (a případné budoucí povolání) a jak jsou se svojí volbou spokojeni.  Ve spolupráci s univerzitami v britském Derby, dánském Aarhusu a španělském Santiago de Compostela pak výsledky výzkumu zpracujeme do praktické příručky pro kariérové poradce a poradkyně, na kterou se můžete těšit v roce 2021. :)

Cítíme velký vděk za všechny krásné příležitosti a setkání, kterých se nám letos dostalo a kterých si opravdu vážíme.

A při této příležitosti chceme poděkovat i vám, našim kolegům, partnerům i věrným účastníkům. Bez vás by naše práce nedávala smysl. A tak díky nejen za váš zájem, ale i za vaše otázky a podněty k zamyšlení, a hlavně chuť se posouvat dál.

 

Přejeme vám poklidné Vánoce a vaše hvězda ať září i celý další rok!