Doba on-linová

Pátek, Listopad 6, 2020
Jana Zbořilová
Omezení pohybu, zavření škol a zákaz kontaktu s více osobami. Všichni jsme se museli přizpůsobit a překlopit náš život, více či méně, do on-linu. Jak na této změně najít i něco pozitivního a že tím náš aktivní život nekončí, si připomeneme v dnešním článku.

Online kurzy a konzultace – bezpečně a kvalitně

 

Stejně jako vy, i my jsme se přizpůsobili. Pracovali jsme na úpravě kurzů do online verze tak, aby byl zachován jejich obsah i kvalita. A co víc – online podoba kurzů pro učitele v dnešní době neztrácí akreditaci u MŠMT, a tedy je můžete hradit ze Šablon. Prvním takto upraveným kurzem je Skupinové kariérové poradenství. To, že má smysl kurz absolvovat i v této podobě, za současných okolností, si povíme záhy.

 

Tip z kurzu Skupinové kariérové poradenství

 

Říká se, že jeden obrázek vydá za tisíc slov. I to je jeden z důvodů, proč jsou obrázkové karty vítaným pomocníkem při kariérovém poradenství se žáky a studenty. Obzvláště ve skupině. Obrázky či symboly se skvěle hodí pro zahájení diskuse. Můžete žáky například vyzvat: „vyberte si obrázek, který představuje něco, co je pro vás v životě důležité.“ Nebo při závěrečné reflexi: „jakým obrázkem bys mohl/a vyjádřit, co si z aktivity odnášíš?“ Velká výhoda obrázkových karet je to, že se dají snadno využít při výuce na dálku. Stačí využít jejich online formu, která je u velké části karet k dispozici.

 

Rozhodně vám nechceme tvrdit, že online fungování je stejně tak dobré jako to prezenční. I my jsme zastánci přímé práce v kolektivu. Jsou ale situace, kdy nám nezbývá než změnu přijmout. A jsme rádi, že nám moderní technologie umožňují i nadále pracovat. Zároveň je dnešní doba, na kterou si často stěžujeme, výjimečná tím, že skutečně na téměř všechno najdete návod na internetu. Jak spustit Google Meet, kde se nastavuje webkamera, jaké aplikace vám pomohou udržet pozornost – na všechny tyto otázky snadno najdete odpovědi.

 

V dalším článku, který pro vás chystáme, se můžete těšit na naše tipy na aplikace a metody, jak zvládat home office a udržet pozornost při studiu či práci.