Inspirace pro kariérové poradenství ve školách - 1. díl

Pondělí, Září 18, 2017
Žaneta Konečná
Na kurzech pro kariérové poradce se čím dál častěji setkáváme i s lidmi ze školství a zjistili jsme, že učitelé se mnohdy ke kariérovému poradenství dostali zcela náhodou, bylo jim přiděleno, často navíc k běžným povinnostem. Abychom vám v začátcích usnadnili práci, rozhodli jsme se do konce roku, každý měsíc zveřejnit jedno praktické cvičení i s návodem, které kariérové poradenství na školách aspoň trochu učitelům a poradcům usnadní. Dnešní „první“ díl přináší inspiraci, aktivitu zaměřenou na sebepoznání. Podněcuje děti přemýšlet o svých přednostech a kvalitách a učí je také pracovat se zpětnou vazbou.

Kariérové poradenství aneb jak vůbec začít

Možností, jak začít, je spousta. My jsme například na ZŠ Londýnská otevřeli téma kariérového poradenství tak, že jsme zapojili i rodiče. Vytvořili jsme pracovní listy jak pro děti, tak pro rodiče. Již vytvořené pracovní listy si můžete stáhnout zde.

Děti měly za úkol vyplnit otázky jako:

 • Co mě baví
 • Co mi nejvíc jde
 • Za co mě ostatní chválí

Rodinní příslušníci pak odpovídali na otázky:

 • Na co je náš chlapec/dívka šikovný/á? Jaké má talenty, dovednosti, schopnosti?
 • Jak konkrétně se to projevuje?
 • Které jeho/její dovednosti rozvíjíme a jak?

Tohle cvičení umí hezky otevřít téma silných stránek, talentů a vášní, což je pro budoucí profesní uplatnění klíčové.

Poté, co si žáci vyplní pracovní listy a získají odpovědi od své rodiny či kamarádů, tak nastává reflexe aktivity, kde si učitel s žáky povídá a aktivitu reflektuje. Reflektující otázky mohou být například:

 • Podařilo se vám najít, co vám jde? Bylo to těžké/složité? Jak to?
 • Lišilo se to, co jste si napsali, že vám jde, od toho, co napsali ostatní?
 • Jak často se věnujete tomu, co vám jde?
 • Uměli byste o sobě napsat aspoň jednu vaši silnou stránku?
 • Napadá vás, jak ji využít ve škole?
 • V jaké profesi byste se s vaší silnou stránkou mohli uplatnit?
 • Co jste si uvědomili?

Pointou tohoto cvičení je, aby žáci začali přemýšlet nad tím, co jim jde, jak to mohou rozvíjet, zjistili, jak je vnímají ostatní a naučili se více reflektovat svůj život.  Žáci by měli pochopit, že výběr budoucí profesní dráhy je dlouhodobá záležitost a také, že hlavní zodpovědnost nesou oni sami.

Zhruba za měsíc s vámi budeme sdílet další cvičení, které vám s kariérovým poradenstvím ve škole pomůže.

Pokud byste se chtěli dozvědět ještě více praktických cvičení pro kariérové poradenství, doporučujeme kurz Arteterapie v kariérovém poradenství, ze kterého si odnesete další konkrétní inspiraci pro aktivity kariérového poradenství.