Inspirace pro kariérové poradenství ve školách - 2. díl

Úterý, Říjen 17, 2017
Žaneta Konečná
Každý měsíc do konce roku zveřejňujeme jedno praktické cvičení i s návodem, abychom učitelům a poradcům usnadnili kariérové poradenství ve školách. Tipy z “prvního” dílu, které byly zaměřené na to učit děti přemýšlet o svých přednostech a kvalitách, jste si mohli přečíst v předešlém článku.

V “druhém“ díle inspirace pro aktivity kariérového poradenství na školách vám ukážeme jednoduché cvičení i s pracovním listem, které pomáhá ke stmelení skupiny a posílení jedinečnosti každého žáka.

 

Vybrali jsme pro vás jednoduchou a rychlou aktivitu s názvem Bingo.

 

Čas aktivity: 15-20 min

Počet žáků: cca 6 - 35 lidí

Co potřebujete: nastříhané lístky z pracovního listu, který si můžete stáhnout zde.  

 

Pracovní listy jsou uzpůsobeny žákům 3. tříd, pokud pracujete se staršími studenty, doporučujeme otázky přizpůsobit věku žáků. Při obměně otázek můžete aktivitu použít i při práci s dospělými.

 

Jak postupovat:

 

Každý žák dostane papírky s devíti otázkami a má za úkol v časovém limitu (5-8 min) sehnat ke každé otázce 1 spolužáka, který danou dovednost má.

Aktivita je velmi jednoduchá a časově i organizačně nenáročná. Doporučujeme ji praktikovat na začátku např. projektového dne nebo při seznamovacích aktivitách. Slouží nejen k uvolnění atmosféry ve skupině, ale také k uvědomění, že každý ve třídě je jedinečný.

 

Důležitá je také následná reflexe aktivity, ve které se žáků ptáme například:

  • Jak se vám aktivita dělala?
  • Podařilo se vám najít ostatní spolužáky, kteří danou věc umí?
  • Co umíte a můžete vašim spolužákům  nabídnout vy?

 

Učitel/ka by také na konci měl/a shrnout, že každý z nich je jiný a nadaný na něco jiného, proto je dobré, aby si navzájem pomáhali a respektovali se.

 

Pokud aktivitu vyzkoušíte, dejte vědět, jak se vám dělala. V případě, že potřebujete další inspiraci pro práci ve skupinách, máme poslední 3 místa na kurzu Skupinové kariérové poradenství.

A pokud je pro vás zavádění kariérového poradenství ve škole spíše stresem než radostí, přijďte k nám na kurz Stres managementu, naučíte se, jak pracovat více v klidu a pohodě.

Seznam kurzů pro pedagogy v rámci šablon DVPP naleznete zde.