Inspirace pro kariérové poradenství ve školách - 3. díl

Pondělí, Listopad 27, 2017
Žaneta Konečná
Každý měsíc do konce roku zveřejňujeme jedno praktické cvičení i s návodem, abychom učitelům a poradcům usnadnili kariérové poradenství ve školách. Tipy z prvního a druhého dílu si můžete přečíst zde na našem blogu.

Ve třetím a pravděpodobně posledním díle inspirace pro aktivity kariérového poradenství na školách vám představíme nástroj práce pro kariérové poradenství s názvem „Kolo kariérního rozhodování“. Tento nástroj vytvořil Norman Amundson a Gray Poehnell a je užitečným nástrojem v rozhodování o kariérním směřování.

 

Kolo kariérního rozhodování vychází z toho, že rozhodnutí o naší kariéře ovlivňuje řada vlivů (kolo jich demonstruje 8), které je dobré mít na paměti.

 

Jak s Kolem kariérního rozhodování pracovat?

 

Nejlépe je využitelné v individuálním kariérovém poradenství. Dejte žákům pracovní list, který můžete stáhnout zde a nechte je zamyslet se nad jednotlivými složkami kruhu. Můžete jim klást doplňující otázky.

 

Kolo se skládá z následujících částí, které je potřeba při kariérním rozhodování brát v potaz.

 

  • Charakterové rysy – jací jsou? Jsou spíše extrovertní či introvertní? Baví je pracovat v týmu nebo samostatně? Chtějí mít zodpovědnost nebo raději dostávat instrukce? Jsou spíše kreativní nebo analytičtí?
  • Hodnoty – hodnoty jsou všechno to, co je pro daného člověka obecně velmi důležité, jak v osobním životě, tak na pracovišti. Ptejte se např. na to, co je pro ně důležité ve škole a doma. Na identifikaci hodnot existuje mnoho cvičení, které jsou na samostatnou kapitolu. My pracujeme s identifikací hodnot např. na kurzu CH-Q mapování kompetencí.
  • Zájmy co je baví a co je nebaví? Návodné otázky mohou znít např. takto: „Popiš mi činnost, která tě naposledy hodně bavila (třeba jsi přitom úplně zapomněl na čas kolem). Co to bylo za činnost? Co tě na tom bavilo?“
  • Dovednosti v čem jsou dobří? Jaké jsou jejich silné stránky? S čím se na ně ostatní obracejí? V této oblasti vám může pomoci cvičení z prvního dílu.
  • Vzdělání doména zejména dospělých klientů, která se týká získaného vzdělání. S žáky se můžeme bavit třeba o tom, který předmět je baví? Který je nebaví? Co konkrétně je na tom baví/nebaví? Který jim jde a který ne? Proč to tak je?
  • Pracovní a volnočasové zkušenosti – jaké aktivity žáci již vyzkoušeli? Do jakých kroužků chodí? Co umí? Co je z volnočasových aktivit baví a co je nebaví? Proč?
  • Situace na trhu práce – jaká je situace na trhu práce? U kterých zaměstnání je pravděpodobnost, že budou existovat i v budoucnu? Nezapomeňme, že trh práce se velmi rychle mění a předpokládá se, že do 15 let zmizí/změní se cca 65% zaměstnání, které doposud známe. Žáci pravděpodobně nebudou v jednom zaměstnání celý život. Měli bychom je připravovat na to, že se jejich zaměstnání může časem měnit.

 

  • Další významné vlivy – kariéroví poradci na školách jsou pro své žáky a studenty důležitou oporou. Ve hře jsou i další aktéři, jako jsou kamarádi a rodina. Ta má na rozhodování mladých lidí o kariéře zásadní vliv.

 

Někdy se na kurzech pro školy setkáváme s tím, že učitelé a rodiče nemohou najít společnou řeč. Vytvořili jsme proto kurz s názvem Rodina a škola – jsme na jedné lodi. Na něm se podíváme na to, jak budovat pozitivní vztahy s rodiči žáků a studentů a jak využít jejich bohaté zkušenosti ve prospěch (nejen) kariérového poradenství na školách. Osvojíte si techniky podporující vzájemné porozumění a aktivity konceptu Nenásilné komunikace podle metody M.B. Rosenberga.

 

Pokud jste v kariérovém poradenství teprve v začátcích, doporučujeme kurz Úvod do kariérového poradenství.

 

Účast na našich kurzech lze hradit z šablon DVPP. Přehledný seznam všech vhodných kurzů naleznete zde.

 

Snad vám naše inspirace pomáhá v rozvíjení kariérového poradenství ve školách. Držíme vám palce, a budete-li mít jakoukoliv otázku, ozvěte se!

 

Zdroje: Career Pathways 2nd ed., Amundson & Poehnell (1996). ISBN 0-660-16397-7