Jak bude vypadat kariérové poradenství za 20 let?

Úterý, Září 20, 2022
tým EKS
Možná jste postřehli, že letos slavíme 20. narozeniny. EKS se během této doby vyvíjela, ne jinak tomu bylo i v případě kariérového poradenství, kterým se primárně zabýváme. Jak si představujete budoucnost kariérového poradenství za dalších 20 let? Tak zní otázka, kterou jsme položili všem lektorům a lektorkám v našem týmu. Zajímala nás pestrost různých úhlů pohledu a to, zdali se tým v něčem vyloženě shodne. Níže si můžete přečíst jednotlivé názory.

Martin Petráš

Kariérové poradenství v polovině 21. století? No to je přeci známý pojem, veřejně dostupná služba, ke které má každý zdarma přístup. Snad jen nějaký důchodce pamatuje doby, kdy na škole kariérový poradce nebyl nebo o něm nikdo nevěděl. Stát formálně dohlíží na vzdělání poradců v rámci veřejného systému, ale někdy možná máte tak trochu pocit, že na vás poradce nemá moc čas. Asi se není čemu divit, když za den musí zvládnout osm klientů! A když si zaplatíte, to je teprve paráda! Přes brýle se v rozšířené realitě můžete dozvědět podrobnosti o jakékoliv profesi, kdykoliv vás napadne, a poradce se k vám může připojit klidně hned v tu chvíli. Všechno o vás ví, protože výsledky svých testů sdílíte v profilu. K tomu můžete jít na stáž, kompletně ve virtuální realitě, nebo si pokecat s umělou inteligencí – ta má znalosti snad všech odborníků z oblasti, která vás zajímá. A kdybyste se i po tom všem rozhodli špatně? O nic nejde, nikdo si přeci nemůže myslet, že vám jedna práce vydrží do konce života.

 

Helena Košťálová

Dobří kariéroví poradci se poznají podle toho, že skutečně naslouchají potřebám lidí (tzn. sledují trendy na trhu práce; potřeby, sny i obavy svých klientů) a podporují je na kariérní cestě. V tomhle bodě by se kariérové poradenství moc měnit nemělo. Nadále by měl být centrem zájmu klient. Co bychom měli do repertoáru přidat je akcent na respekt a souvislosti na různých úrovních (mikro–makro, lokální–světové). Žijeme v globalizovaném světě a jsme vzájemně propojeni – s komunální politikou, byznysem na opačné polokouli i přírodními zdroji. Myslím, že rolí kariérových poradců bude více upozorňovat na aktuální společenské výzvy (např. udržitelnost), „svítit“ na ně z různých úhlů pohledu a hledat spolu s klienty jemnou rovnováhu mezi jejich osobní spokojeností a spokojeností celé planety. Pro poradce to bude znamenat větší požadavky na otevřenost a multidisciplinaritu. A také příležitost přinášet vlastní témata, kreativně tvořit a podílet se na něčem smysluplném.

 

Dominik Fojtík

Jak si představuji KP za 20 let? Když se ohlédnu zpět a vidím, jaký kus ušlo kariérové poradenství za poslední roky, věřím, že další dvě desetiletí budou pro jeho rozvoj stejně bohaté. V minulém století zažil rozkvět vývoj osobnostních testů a kariérových teorií. V tomto století se hodně energie vkládá do vytváření různých elektronických a online nástrojů. Jistě to bude pokračovat a nejspíš tyto nástroje budou dále obohacovány o stále lepší automatizaci, virtuální realitu a propracovanější algoritmy. Jenže v základu si lidé stejně raději povídají s lidmi, to se podle mě nezmění ani za sto let. Co se však může změnit, je ukotvení pozice školního kariérového poradce v legislativě, větší povědomí veřejnosti o službách kariérového poradenství a rozmach tzv. udržitelného (zeleného) kariérového poradenství. Příroda dostává od lidí na frak, klimatická rovnováha se vychýlila a dochází k hlubokým změnám v planetárním měřítku (IPBES, 2019). Uvažování o udržitelnosti by se tak stále více mělo promítat i do přemýšlení o naší budoucnosti a kariéře. Svítící kontrolkou pro poradce může být i fakt, že více než 40 % českých patnáctiletých jedinců s konkrétní představou o práci, již chtějí v budoucnu vykonávat, míří na pozice, které kvůli robotizaci a automatizaci během pár let buďto zcela zmizí, nebo se výrazně promění (OECD, 2022). Význam poradenství tak zřejmě poroste. Společnost také ovlivňuje stále výraznější stárnutí populace a otázkou zůstává, zda se neobjeví další nepředvídatelná událost typu covidí pandemie. Tak jako si rozbouřené moře žádá dobré námořníky, tak si rozbouřený trh práce žádá dobré kariérové poradce. A ti musejí kráčet s dobou. Protože vlny na pracovním trhu neustanou ani za dalších 20 let.

 

Eva Kavková

Popustím trochu uzdu fantazii… Když někoho za 20 let oslovíte na ulici, jestli ví, co to je kariérové poradenství, tak vám bude umět odpovědět, protože s ním bude mít osobní zkušenost. Kariérové poradenství nás totiž bude doprovázet už od mateřské školy. Bude integrální součástí vzdělávání na všech stupních škol. A bude snadno dostupnou službou pro všechny skupiny obyvatel, kterým pomůže najít spokojenou cestu životem.

 

Markéta Cudlínová

Největší radost bych měla, kdyby se téma a aktivity spojené s kariérovým poradenstvím podařilo přesunout ze žánru sci-fi a fantasy do každodenního života. V praxi by tahle proměna znamenala, že kariérové poradenství a vzdělávání je dostupné zdarma či za symbolický poplatek všem od základní školy až do důchodu. Každý si také může vybrat formu a rozsah, který mu nejvíce vyhovuje (např. online či offline, skupinové či individuální, klasický rozhovor či zážitkové metody). Velkou příležitost vidím také v tzv. zeleném či udržitelném kariérovém poradenství, které jsou v posledních letech čím dál tím více diskutované.  Podle mě je nyní nejvyšší čas obohatit právě o tato témata školní poradenské aktivity. Mladé lidi tak můžeme podpořit, aby při přemýšlení o své budoucí kariéře byli citliví nejen ke svým přáním a možnostem, ale i potřebám ostatních lidí a celé naší planety.

 

Lenka Němcová

Myslím, že za 20 let už bude všeobecně známý jiný název pro kariérové poradenství. Nový termín bude lépe reflektovat komplexnost poradenství a směrem od důrazu na kariéru se posune směrem k smysluplnému životu. A těším se, až budeme ke své práci využívat virtuální realitu, která nám umožní prozkoumat (nejen) různorodá pracovní prostředí. Věřím, že nebudeme muset čekat ani těch 20 let! Přemýšlím i nad tím, co budou lidé v budoucnosti skutečně řešit v oblasti pracovního uplatnění. Je možné, že to nebude ani tak to, jak najít tu pravou práci, ale spíše to, co mají dělat, když žádnou práci najít nemohou. Co mají dělat, pokud se kvůli vlivu automatizace stali nezaměstnatelnými? Jak mají naplnit svůj čas smysluplně? Služba kariérového poradenství by tak měla být snadno dostupná všem lidem v mnohem větší míře, než je tomu dnes.

 

Ze všech názorů je patrné, že naši kariéroví poradci a kariérové poradkyně vnímají kariérové poradenství především jako příležitost. Věříme, že aktivity s ním spojené mají smysl a že zlepšení jejich dostupnosti představuje pro společnost možnost investice, která se vyplatí. Pokud sdílíte naše přesvědčení, prozkoumejte naši nabídku služeb a publikace. Máte k tématu další otázky či postřehy, nebo byste chtěli kariérové poradenství komplexně zavést na vaší škole? Obraťte se na nás