Jak rozmotat zašmodrchané klubko komunikace?

Pátek, Březen 13, 2020
Eva Kavková
Mezilidská komunikace někdy vypadá jako zašmodrchané klubko nití. Tolik vláken a uzlů, které ovlivňují, jak hladký či komplikovaný bude její průběh. Kde najít nějaký rozumný začátek, za který mohu zatahat a celý ten propletenec rozmotat? Elias H. Porter, který představil tzv. Relationship Awareness Theory (do češtiny lze volně přeložit jako teorii uvědomění si vztahů), nabízí jeden z možných způsobů, jak na to. Tato teorie staví na čtyřech důležitých pilířích:
  • Naše chování je řízeno našimi pohnutkami.

To, proč věci děláme, je stejně důležité jako to, co děláme. Naší pohnutkou je pocit vlastní hodnoty, chceme být druhými oceněni za věci, které jsou pro nás důležité. Tyto hodnoty a motivace jsou však často skryté. Anebo jsou pro nás naše hodnoty a potřeby důležitější, akutnější než potřeby a hodnoty druhých lidí. A ejhle, ohnisko konfliktů v mezilidské komunikaci je na světě.

  • Naše motivace se v konfliktech zásadně mění.

Ve sporu se cítíme a jednáme jinak, než jsou naše zavedené vzorce. To vede k ještě většímu nedorozumění s druhými. Například přirozeně vstřícný a přátelský člověk se najednou stane dominantním a agresivním.  

  • Naše vnímání je zkresleno filtry.

To, jak vidíme sebe i druhé, je ovlivněno tím, kým jsme (naší osobností) a naší motivací. Tedy velmi často vidíme to, co chceme vidět, nehledě na realitu. Například ten, jehož motivací je ostatním pomáhat, vidí potřeby druhých lidí mnohem dříve, než je vnímají ostatní. Pokud jsme naopak motivováni výkony a úspěchy, vidíme příležitosti za každým rohem.

  • Pokud o něco usilujeme, často se spoléháme na naše silné stránky.

Avšak když jsou tyto silné stránky použity přespříliš, nebo ve špatném kontextu, jsou druhými vnímány spíše jako naše slabiny. Je to stejné jako s hudbou. Na určité úrovni hlasitosti je příjemná, ale pokud decibely zesílí, praskají nám z toho ušní bubínky. Při komunikaci s druhými je dobré si také uvědomit, že hudba (bez ohledu na její hlasitost), která se líbí mně, se druhému zamlouvat vůbec nemusí. Občas může být lepší ji ztlumit.

 

Co z toho vyplývá pro mezilidskou komunikaci a konflikty? Sebepoznání hraje prim. Je důležité uvědomovat si sám sebe, svoji osobnost a její silné a slabé stránky. Vědět, jak se projevují v komunikaci s druhými lidmi. Rozvíjení shovívavosti a pochopení pro druhé vede k naladění na podobnou vlnu. Protože osobnost druhých lidí (i těch blízkých) je jiná než ta moje. Projevuje se jinak. Jejich hodnoty a motivace jsou jiné než ty moje.  A jedny nejsou lepší či horší než druhé. Jsou prostě jen jiné.

Jak najít rovnováhu mezi porozuměním ostatním a prosazením vlastního názoru? Jak se naučit rozlišovat komunikační styly a identifikovat ten svůj? Tomu se blíže věnujeme například v kurzu Asertivita v každodenní praxi.