Kariérové poradenství na školách v časech koronaviru

Čtvrtek, Duben 2, 2020
Helena Košťálová
Člověk míní, život mění, říká staré úsloví. V těchto dnech si jej můžeme všichni otestovat na vlastní kůži. Ze dne na den tak museli všichni učitelé zapomenout nejen na naplánovanou výuku, ale i exkurze, výlety, kroužky, besedy a další aktivity, které měly pomoci žákům a studentům zorientovat se ve světě práce a zodpovědně si zvolit další profesní či vzdělávací dráhu. Co teď s tím?

Prioritou se, naprosto oprávněně, stalo zabezpečení výuky klíčových předmětů, aby, až se děti vrátí zpět do školních lavic, nebylo příliš k dohánění. Po návratu do „normálu“ ale žáky nečeká jen kontrola vědomostí. Doba do nevyhnutelného rozhodnutí o vlastní budoucnosti se zkracuje, a aby nešlo o volbu naslepo, měli bychom jim i v průběhu této nestandardní doby čas od času nabídnout stimuly k přemýšlení. A vám, učitelům, možná přijde vhod, že vám nabídneme pár tipů, jak na dálku rozvíjet své žáky – témata lze využít nejen do předmětu Člověk a svět práce, ale i do občanské výchovy, českého jazyka, angličtiny či pro třídnické hodiny.

 

Současná situace totiž nabízí i jisté příležitosti. Čas, který nyní tráví děti se svými rodiči, se nečekaně navýšil, je mnohem více příležitosti nejen k popovídání si, ale nahlédnutí pod pokličku, co vlastně rodiče v rámci své práce dělají. Moje dcera například sleduje v přímém přenosu, jak to vypadá, když řídím schůzku s kolegy, či jak dlouho mi trvá, než napíšu článek na blog. A vy, jako učitelé a poradci, můžete své žáky navést k tomu, aby si na základě této příležitosti, konkretizovali své (možná zkreslené) představy o tom, co některé profese obnáší.

 

A nemusí jít jen o rodiče, téma práce by mohlo být také vítanou záminkou, proč zavolat babičce. Hned máme téma ke konverzaci o něčem veselejším, než je nemoc, a babička bude jistě ráda, že je užitečná pro školní projekt. Mají-li vaši žáci přístup na internet, můžete toho využít k „virtuální exkurzi“. Může jít například o krátké video, které nabízí pohled do zajímavého provozu doplněné pár otázkami. Příklad, jak na to, nabízíme pod odkazem zde.

 

Chcete-li vašim žákům rozšířit obzory o existujících povoláních, zkuste je touto cestou seznámit s novinkami ze světa práce.

 

Preferujete-li práci s pracovními listy, můžete využít například tyto:

Kdybych byl-a_pro ucitele.pdf

Kdybych byl-a_pro zaky.pdf

Pizza zajmu_pro ucitele.pdf

Pizza zajmu_pro zaky.pdf

 

Doufáme, že vám inspirace od nás bude k užitku, a těšíme se opět na setkání v budoucnu!

 

 

Text vznikl na základě výpovědí studentů během fokusních skupin, které byly součástí rozsáhlejšího výzkumu v rámci projektu „Škola – místo inspirace“. V projektu se zaměřujeme na rozvoj demokratických kompetencí vč. sebepoznání, sebereflexe a dalšího rozhodování studentů, které je demokratického klimatu součástí.