Kariérové poradenství pro děti

Pátek, Červenec 19, 2019
Martin Petráš
Která škola je pro vaše dítě nejvhodnější? Nikdy neexistuje jen jediné řešení. Pro každého je tu více alternativ. Ale jak poznat, zda alternativy, o kterých vaše dítě uvažuje, jsou vůbec vhodné? Připravili jsme kurz sestávající z 5 setkání, na kterém pomůžeme vašim dětem získat jasnější obraz o budoucích profesních možnostech.

Kurz postupuje v následujících logických krocích:

 

1.    Odhalení silných stránek dítěte (co umím, k čemu mám předpoklady, na co mám talent)
2.    Hledání kritérií ke spokojenosti (jaký obor mě bude bavit, v jakém prostředí moje silné stránky fungují, za jakých okolností jsem ochotný/á „zabrat“)
3.    Hledání vhodných cest (které obory jsou pro mne ty pravé)

 

Naučíme děti dívat se na své znalosti a zkušenosti z jiné perspektivy, přemýšlet v souvislostech a zvažovat příležitosti, které svět práce nabízí. Pracovat budeme formou aktivní diskuse a zážitkové pedagogiky s využitím hravých technik (koláže, hry, práce s příběhy apod.)

 

Každé dítě si odnese:

 

-    seznam silných stránek
-    seznam kritérií, podle kterých se bude moci rozhodovat
-    několik scénářů (alternativ profesního rozvoje), které jsou pro něj vhodné
 

 

Cena (platí při přihlášení do 31.8.): 1 650 Kč

 

Termíny setkání: 27.9., 4.10., 11.10., 1.11., 8.11.

 

Své děti můžete na kurz přihlásit zde.