Kariérové poradenství pro děti?

Čtvrtek, Srpen 22, 2019
Helena Košťálová
Když mi bylo 14, udělal s námi třídní učitel jeden test, jehož výsledek si dnes již nepamatuji. To je můj první a poslední zážitek s kariérovým poradenstvím na základní škole. Nakonec jsem vystudovala, a ačkoli dnes pracuji v úplně jiném oboru, nějak jsem si, po pár omylech a s trochou štěstí, poradila. Jako ostatně každý. Není tedy zbytečné organizovat kariérové poradenství pro děti? A patří poradenství na instituce, jako jsou školy či DDM? Neměli by se o to postarat rodiče?

Proč kariérové poradenství?

 

Žijeme v době, kdy si za svoji kariéru nese zodpovědnost každý sám. Což znamená nejen dobře vystudovat, ale i si práci najít, neustále se vzdělávat, být lepší, než konkurence, a pokud o práci přijdu, celý proces opakovat znovu a znovu. Trh práce se vyvíjí, zaměstnání se mění, vznikají nová. Obstát v tomto prostředí není snadné a nepřijde to samo. Někdo to musí mladé lidi naučit.

V období na konci základní (popř. střední) školy je také klíčové vybrat vhodnou odbornou školu, což zásadně ovlivní podobu budoucí kariérní dráhy (a také sociálního postavení, seberealizace a osobní spokojenosti). Že to není snadné, dokazuje i výzkum NÚV (2017), podle nějž by přibližně 48 % vyučených a 37% absolventů maturitních oborů dalo zpětně (při možnosti opakované volby) přednost jinému oboru. Dostane-li se dětem kvalitního kariérového poradenství, budou mít konkrétnější představu o tom, jaké možnosti se aktuálně na trhu práce nabízejí, jak si z těchto možností vybrat či jaké kroky je nezbytné učinit. A také se sníží počet případů nevhodně zvoleného studia.

 

Proč zapojit experty a instituce?

 

Kariérové poradenství má velký význam nejen pro mladé lidi, kteří pochází z rodin, kde není zkušenost s vyšším vzděláváním či kteří žijí v sociálně znevýhodněném prostředí. Trh práce se mění raketovým tempem a sledovat nové trendy je pro většinu rodičů takřka nemožné. I při sebelepší snaze tak nemohou svým dětem poskytnout podporu v celé potřebné šíři.

Podstatou kariérového poradenství je ukázat mladým lidem všechny možnosti, které se před nimi otevírají, bez ohledu na jejich rodinné a sociální zázemí. Poradenství hledá soulad mezi zvolenou kariérní dráhou a osobními zájmy i předpoklady každého člověka a pracuje s odstraňováním bariér. Kariérové poradenství na školách a dalších institucích má nezastupitelnou roli.  Kvalitní služby kariérového poradenství mohou zajistit potřebnou podporu všem mladým lidem bez výjimky.

Školený kariérový poradce může pomoci mladému člověku rozšířit obzory a ukázat, že jsou tu i jiné alternativy, než jaké zná z rodiny či sociálních sítí. Stejně tak mu umožní pochopit, které z možností jsou pro něj vhodnější. Naučí ho se v těchto informacích orientovat i jak být úspěšný na trhu práce 21. století. A v neposlední řadě – probouzí v něm zvědavost. Protože láska hory přenáší. A týká se to i lásky k profesi. Jakmile člověk zjistí, po jakém typu práce touží, je schopen i nadstandardních (studijních) výkonů.

 

Zajímá vás téma kariérového poradenství? Přijďte na některý z našich kurzů:

Techniky arteterapie a dramatické výchovy v kariérovém poradenství.

Kariérovým poradenstvím v praxi

Úvodem do kariérového poradenství.