Kariérové poradenství a volnočasové aktivity – jde to dohromady?

Středa, Květen 23, 2018
Žaneta Konečná
Možná máte také kariérové poradenství spojené výhradně s podporou nerozhodnutých deváťáků nebo záchranou nezaměstnaných. Dnes však jde o moderní službu, která pomáhá lidem v jakémkoli věku hledat cestu ke spokojenosti. Mělo by být samozřejmostí, že je kariérové poradenství zařazováno i na základních a středních školách. Dokonce si myslíme, že by se s ním mělo pracovat od útlého věku nejen tam, ale například i ve střediscích volného času.

Kariérové poradenství již dávno nevypadá jako v 50. letech. Zahrnuje práci s oblastí sebepoznání, schopností sladit osobní a profesní život či kreativitou. Bere v potaz člověka jako celek. Zdrojem našeho rozvoje jsou pak všechny zkušenosti, nejen ty „oficiální“ (placené či známkované). A právě střediska volného času toho mohou dětem v této oblasti hodně nabídnout.

 

Proč vlastně věříme, že kariérové poradenství do středisek volného času patří?

 

1. Základní i střední školy jsou přetížené.

Nároky na státní přijímačky limitují, co musí učitelé řešit prioritně. Volnočasová střediska mohou jít naproti skutečným potřebám svých klientů.

 

2. Prostor pro kreativitu.

Svět práce 21. století nabízí nepřeberné možnosti profesního uplatnění. Ovšem jen pro ty, kteří se v prostředí rychlých změn a bezbřehých příležitostí dokážou orientovat. Konkurenční výhodou dneška je kreativita, rutinní práce pomalu začínají být nahrazovány technologiemi. Kariérové poradenství dokáže integrovat kreativní techniky (např. z arteterapie či dramatické výchovy), ale na školách pro ně často není prostor. Ten by ale mohla poskytnout volnočasová centra – ať už v rámci stávajících či nově vzniklých nabídek.

 

3. Lidský rozměr.

Přetíženost škol způsobuje i to, že na děti je často pohlíženo optikou známek (Janička je jedničkářka, ale Petr je čtyřkař, ten moc perspektivy nemá…) Ve škole ale nemusí nikdo vědět, že Petrovi se sice ve škole nedaří, ve volném čase ale skvěle kreslí komiksy nebo je oblíbeným vedoucím oddílu Svišťů. U některých dětí jsou volnočasové aktivity často jediným prostorem, kde mohou zažít úspěch. Přitom je možné tento úspěch přenést i do budoucí práce, jen jim s tím musí někdo pomoci.

 

4. Otevřenost všem.

Kariérového poradenství je aktuální nejen pro budoucí absolventy, téma práce řešíme čas od času všichni až do důchodového věku. Začlenění služeb kariérového poradenství do nabídky je příležitostí otevřít centrum volného času novým cílovým skupinám.

 

5. Zprostředkování zážitků.

Zda nás něco baví či nebaví, můžeme s jistotou říci, až když to na vlastní kůži vyzkoušíme. Přitom řada oborů je dnes pro jedince poměrně uzavřená. Výhodou institucí, jako jsou volnočasová centra, je to, že mohou svým klientům zprostředkovat zážitky napojené na realitu světa práce.

 

6. Zábava může být i zaměstnáním.

Co mají společného Ester Ledecká a Steve Jobs? Posunuli tradiční chápání toho, „co je možné“, a současně (nebo protože?) našli obživu v něčem, co je baví. Našli spokojenost v práci. A spokojenost v práci či studiu přináší spokojenost do života.

 

V rámci výzvy MŠMT, Šablony II, jejímž cílem je podpořit osobnostně profesní růst pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, se navíc nyní mohou nově hlásit i střediska volného času, školní družiny a školní kluby. Díky tomu i pedagogové středisek volného času, mohou v rámci DVPP, získat podporu pro jejich osobní a profesní růst a získané poznatky pak předávat dále svým žákům. Jednou z podpořených oblastí je právě kariérové poradenství. Proto bychom vás chtěli pozvat na kurzy osobního a profesního rozvoje, na které můžete získat plnou podporu v rámci výzvy MŠMT.

 

Jak o dotaci na vzdělání zažádat, jsme pro vás sepsali v následujícím článku.

 

Nabídku akreditovaných kurzů kariérového vzdělávání pro pedagogické pracovníky najdete zde.

 

Pokud byste měli jakékoliv otázky, dejte nám vědět.