Můžeme kreativitu natrénovat?

Úterý, Leden 14, 2020
Martin Petráš
Kreativita si v posledních letech vydobyla své čestné místo na piedestalu dovedností budoucnosti. Ale co všichni ti lidé, kteří se za kreativce nepovažují? Měli by se obávat nebo existuje šance, že svůj kreativní potenciál probudí? Jak to tedy s tou kreativitou vlastně je?

Albert Einstein prohlásil, že žádný z jeho skvělých objevů nepřišel po racionální úvaze. Podobně na tom jsou mnozí další myslitelé. Je kreativita vrozená, nebo se jí učíme až postupem času? Pojďte si s námi vyzkoušet krátkou techniku Eduarda de Bona, maltského psychologa a vědce, který studiem kreativity proslul.  

 

Při výchově dětí ve školách je převážně kladen důraz na racionalitu a poměrně málo se zabýváme tím, zda dokáží myslet také kreativně a konstruktivně. Jako by převládal názor, že na rozdíl od logického myšlení, nelze to kreativní trénovat, anebo by to bylo pro učitele obtížně proveditelné. A jak to tedy s tou kreativitou vlastně je? Je talentem, se kterým se prostě musíte narodit, nebo ji lze trénovat? Na krátkém cvičení si ukážeme, jak lze kreativní proces povzbudit. Dejme si jednoduché zadání:

 

Vašim úkolem je vymyslet a popsat fiktivní postavu detektiva jménem James Cooper. Uvažujte o tom, jaký je, jak vypadá, jakým případem se právě zabývá. Popis postavy by měl vytvořit něco, co se bude podobat stručnému scénáři k filmu. Na přemýšlení si nedávejte více než 7 minut.

 

Tak co, podařilo se vám přijít s nějakým originálním nápadem? Ponecháme-li zadání v této podobě, možná zjistíte, jak obtížné je přijít tak rychle s neotřelým nápadem. Snadno pak můžete dojít k závěru, že kreativní prostě nejste a nejde na tom nic změnit. Zkusme však nyní zadání nepatrně upravit. Nyní k popisu postavy využijte kombinaci jejího jména (James Cooper) a náhodného slova, které se jménem zdánlivě nijak nesouvisí (například „zmrzlina“). Na přemýšlení si opět nechte 7 minut.

 

Věříme, že po uplynutí sedmi minut budete mít velké množství nápadů, a to mnohdy velmi neotřelých, například, že detektiv chodí pravidelně každé pondělí na zmrzlinu, že má velké srdce, které snadno roztaje, případně řeší případ zavražděného zmrzlináře a tak dále. Tato technika Eduarda de Bona se jmenuje „náhodný vstup“ a je pouze jednou ze stovky podobných technik. Dokládá, že kreativní myšlení, stejně jako například jízda na kole, se dá naučit a trénovat. A jak na to prakticky? Díky cílenému narušení zažitých způsobů myšlení či jejich úmyslným doplněním o něco nového, prozkoumáváme dosud neobjevené úhly pohledu a učíme se tak „myslet kreativně“.

 

Zaujalo vás téma práce s kreativitou? Cítíte, že je to něco, na čem byste se svými žáky či studenty chtěli pracovat? Nebo chcete posílit vaši vlastní kreativitu? Přihlaste se na náš kurz kreativního myšlení.