Naše úspěchy a plány na rok 2021

Středa, Prosinec 16, 2020
Jana Zbořilová
Ačkoli se může zdát, že v letošním roce se neudálo nic dobrého a celý byl ovlivněn Covidem, není tomu tak. Každá mince má dvě strany a je třeba na ni nahlížet s odstupem. Pojďte se podívat na to, co se povedlo nám. A možná vás při čtení napadne, že i vy toho za sebe spoustu najdete.

Naše úspěchy za rok 2020

  • Přechod do on-linu

Máme za sebou desítky odučených kurzů i přesto, že jsme mnohdy nevěděli, za jakých podmínek budou moci probíhat, a jestli vůbec.
Podařilo se nám překlopit kurzy do on-linové formy tak, aby byla zachována jejich kvalita.
Pomohli jsme vám překonat bariéry a obavy z práce online a sami jsme se mnohému naučili.

 

  • Home office

Ověřili jsme si, že jsme schopni naplno pracovat i na home officu – a to má většina našeho týmu doma přinejmenším jedno dítě nebo zvíře.

 

  • Velké krajské projekty

V rámci těchto projektů se snažíme o systémové zavádění kariérového poradenství do škol. Bavíme se se školami a snažíme se, aby věděli, jak na to a aby KP dokázali zavézt způsobem, který jim bude vyhovovat a bude pro ně proveditelný.
Stále se držíme nohama na zemi a hledáme cestu, jak to půjde i v situaci, jaká momentálně na školách panuje. Nahlížíme na to, jak škola funguje jako celek a jaké se tam dají zavést systémové změny, aby se nejednalo o osamělý výkřik.

 

  • Účast na konferencích

Byli jsme aktivní a nezalekli jsme se ani účasti na online konferencích. Příspěvek jsme měli na mezinárodním Crossboarder virtuálním semináři, evropské Euroguidance konferenci a na Virtuální konferenci o kariérovém poradenství 2020 JCMM Brno.

Záznam z konference Euroguidance zde & zde

Záznam z Cross-Border zde

Záznam z Virtuální konference o kariérovém poradenství 2020 JCMM Brno zde

 

  • Podpora matek a cizinců

Úspěšně podporujeme cizince žijící v Praze a matky na mateřské a rodičovské dovolené. Reagovali jsme na měnící se potřeby práce v souvislosti s Covidem.
Mimo to, že děláme konzultace a kurzy, pracujeme na analýze trhu práce ve vybraných regionech.
Také děláme rozhovory se zaměstnavateli o tom, jaký budou mít covidová opatření dopad na to, jaké zaměstnance a kompetence budou poptávat. Navíc jsme otevřeli nové kurzy týkající se stresu a nenásilné komunikace – právě v důsledku covidové situace.

 

Plány 2021

  • Nová publikace

Ačkoli jsme se vůbec nemohli setkávat a neproběhli žádné klasické meetingy, tak naše nová kniha vyjde v příštím roce. Její křest plánujeme v rámci konference v červnu.
A za to, jak jsme celou přípravu zvládli v této skutečně vypjaté době, jsme na celý tým skutečně pyšní.

 

  • Nové velké projekty

Spolupráce se čtyřmi školami, kde děláme hloubkovou analýzu – jak tam probíhá vyučování, jak funguje vztah mezi žáky-rodiči-školou … Pomáháme nejen učitelům lépe s žáky pracovat, ale zaměřujeme se hlavně na to, aby učitelé u svých žáků dokázali rozvíjet jejich jedinečnosti a sebepoznání.

 

  • Kurzy pro ženy

Posílili jsme nabídku kurzů pro ženy s dětmi, které se chtějí posunout ve své kariéře nebo potřebují pomoci najít práci novou, nebo si ujasnit priority a svou cestu.
V příštím roce pro ně chystáme i více kurzů zaměřených na změnu, komunikaci a stres.

 

  • Salmondo

Navázali jsme spolupráci s webovým nástrojem Salmondo, který je určený pro žáky základních a středních škol, aby si ověřili své silné stránky a osobnostní tipy a na základě toho se rozhodli, na jakou školu pokračovat.
Ve spolupráci se Salmondem vytváříme kurz pro pedagogy, jak s výsledky testu Salmonda pracovat, aby to bylo skutečně vytěžené.

 

  • Zkouška NSK

Jakožto autorizovaná osoba chystáme kurz a autorizovanou zkoušku podle národní soustavy kvalifikací pro všechny, kteří chtějí získat kvalifikaci kariérového poradce.