Novoroční bilancování lektorského týmu EKS

Čtvrtek, Leden 6, 2022
Markéta Cudlínová
Poslední společné setkání lektorského týmu ke konci prosince. Je lehce po třetí, ale venku už se začíná stmívat – inu Vánoce za dveřmi. S blížícím se koncem roku přichází i čas na tradiční ohlédnutí. U čaje, kávy a cukroví jsme navzájem sdíleli, co nás v uplynulých měsících oslovilo, co jsme se naučili a jak se to dále promítá do naší práce. A protože šlo o debatu velmi inspirativní, rozhodli jsme se s vámi o některé naše postřehy a zajímavé zdroje v následujícím článku podělit.

Když se ohlédnete za rokem 2021, jaké téma vás nejvíce oslovilo?

 

Eva: Klíčovým tématem uplynulého roku pro mne byla kritická reflexe a etika v kariérovém poradenství. Zajímalo mne, co všechno ovlivňuje práci kariérového poradce. Důležitá mi přijde především osobní rovina – tedy to, jak se naše výchova, rodinné zázemí a hodnoty promítají do přímé práce s klienty. Například si dávám pozor, abych klientům nevědomky nepodsouvala svoje názory a přesvědčení, týkající se výběru vhodné školy či zaměstnání.

 

Dominik: Mě zaujalo propojování kariérového poradenství s wellbeingem. Má práce totiž není pouze o výsledku – například pomoci klientovi získat zaměstnání nebo vybrat si vhodnou střední školu. Opakovaně se mi potvrdilo, že už samotný poradenský proces má pozitivní dopad na osobní pohodu klientů. A právě naše vnitřní rozpoložení do velké míry určuje, jak jsme schopni vypořádat se s náročnými situacemi nebo do jaké míry dokážeme rozpoznávat a využívat příležitosti kolem nás.

 

Helena: Dlouhodobě mě inspiruje psychoterapeutický výcvik zaměřený na eko-arteterapii. Využití přírodních zdrojů pro osobnostní rozvoj jsem letos měla možnost vyzkoušet si s klienty jak v rámci kariérového poradenství, tak i na kurzech a workshopech pro poradce. Baví mě posouvání hranice mezi obory i vlastních limitů.

 

Kde ještě jste čerpali inspiraci? 

 

Martin: V poslední době mě asi nejvíc inspiruje narativní přístup při práci s klientem. Jsem stále více přesvědčený o tom, že to, jak o sobě klient mluví nebo jakými příběhy ilustruje svoji situaci, skrývá klíč k jeho spokojenější budoucnosti. Vždycky se totiž najde něco, co do příběhu plného selhání nezapadá. Stačí se na to místo podívat pozorně a může začít nové, úplně jiné vyprávění. Při práci čerpám kromě absolvovaného psychoterapeutického výcviku například z knihy „Maps of Narrative Practice“ od Michaela Whitea, která v tomto ohledu nabízí spoustu praktických tipů, jak postupovat.

 

Helena: Mně se moc líbila Letní škola amerických studií zaměřená na přípravu mladých lidí pro trh práce (Youth, Workforce Development and Closing the Skills Gap), kterou organizovala Univesity of Montana. Inspirativní byl nejen samotný obsah (principy zkušenostního učení, rozvoj podnikavosti a kreativity, budoucnost trhu práce apod.), ale i způsob výuky, založený na intenzivní spolupráci s experty z celého světa napříč obory. Zajímavé články v angličtině, věnující se například tématům přípravy mladých lidí na budoucí kariérové rozhodování či aktuálním trendům na trhu práce, lze najít na webové stránce National Association of Colleges and Employers.

 

Eva: Inspiraci jsem načerpala z vlastního psychoterapeutického výcviku v analytické psychologii a řady mezinárodních konferencí a seminářů, kterých jsem se účastnila. Velmi přínosná pro mě byla také spolupráce a setkávání s kolegy kariérovými poradci z univerzit v Derby ve Velké Británii a Aarhusu v Dánsku, se kterými jsme společně vytvořili příručku přinášející mnoho inspirativních přístupů i tipů do praxe kariérových poradců pracujících (nejen) s mladými lidmi.

 

Dominik: Mé poradenství a kurzy jsou protkány zejména komunikací zaměřenou na člověka, pozitivní psychologií (inspirativní odkaz přibližující tuto disciplínu a jak nám může pomoci zlepšit náš život), budováním nadhledu a praktickými kroky. Snažím se u klientů zaměřovat na rozvoj kriticko-optimistického přístupu, založeném na vědomém a pozorném postoji k životu. To znamená, nemít nasazené růžové brýle, ale ani nevidět všechno černě. Spíše jde o to spatřit všechny barvy, které se před námi míchají. A uvědomit si, že i my držíme štětec a můžeme některé barvy přidat či zvýraznit.

 

Markéta: Já bych zde chtěla vypíchnout online týdenní kurz zaměřený na rozvoj neformálního vzdělávání, který na podzim pořádala rumunská Národní agentura pro komunitní programy v oblasti vzdělávání a odborného výcviku. Vybrala jsem si zde workshop věnovaný rozvoji naší schopnosti adaptovat se, která je pro naše spokojenější existování, nejen v dnešní době plné změn, podle mě zcela zásadní. Čtivou formou se tomuto tématu ve své knize „Houževnatost – Síla vytrvalosti a vášně“ věnuje americká profesorka psychologie, vědkyně a spisovatelka A. Duckworth. Na další praktické tipy, jak se s proměnlivostí, kterou život přináší, naučit lépe pracovat se můžete těšit v publikaci, kterou aktuálně chystáme.

 

A jaké jsou plány EKS pro rok plný dvojek?

 

Eva: Plánů je spousta – od navázání úzké spolupráce při rozvíjení kariérového poradenství na středních školách, nabídek nového komplexního vzdělávání pro poradce, nebo kurzů osobního rozvoje pro ženy vycházející z arteterapie až po tvorbu již zmiňované publikace, věnující se tématu odolnosti a jak ji posilovat. Na konec února jsme si naplánovali celotýmový brainstormingový výlet, na kterém chceme společně vymyslet další oblasti a témata, kterým se budeme v EKS věnovat. A protože je náš tým velmi kreativní, určitě se je na co těšit!