Od dětského snu k realistické představě

Úterý, Září 7, 2021
Dominik Fojtík
V odborných textech najdeme přes padesát různých gramotností – od finanční přes mediální až po sociální. Téměř každá gramotnost zažila svoji chvilku slávy. Například o digitální gramotnosti se v posledních letech hovoří celkem výrazně. Lze to spojovat s trendem digitalizace a automatizace. Potřeba mediální gramotnosti zase stoupla s nárůstem dostupných informací a internetem. Bohužel na kariérní gramotnost reflektor pozornosti příliš nesvítí, ačkoli pro uplatnění na trhu práce hraje nezastupitelnou roli. Rádi bychom jí tak nedostatečnou pozornost vynahradili v tomto článku.

Kariérní gramotnost představuje souhrn dovedností v oblasti řízení vzdělávací a pracovní dráhy. Takové dovednosti jednotlivci potřebují k tomu, aby vhodně reagovali na změny a přizpůsobovali se možnostem současného světa, a aby dokázali vytvářet a identifikovat pracovní či vzdělávací příležitosti, které jim umožní se seberealizovat a vytvářet spokojený život. Kariérní gramotnost je důležitá, protože bez ní mají žáci pouze sny, nikoli realistické představy a porozumění vlastním profesním dráhám. Umět snít je nezbytný předpoklad pro spokojené uplatnění. Kdo nechtěl být princeznou, astronautem, potápěčem či lovcem pokladů? Jenže dokázat sny sladit se skutečností trhu práce už vyžaduje notnou dávku informací, schopností a dovedností – tedy kariérní gramotnost.

 

Od základní ke kariérní gramotnosti

 

Čtení a psaní představují základní gramotnost. Jenže v běžném životě si jen s tím nevystačíme. Již v 70. letech sociolog A. Toffler říkal, že: “negramotný člověk ve 21. století nebude ten, kdo neumí číst a psát, ale ten, kdo není schopen učit se.” Proto se k základní gramotnosti postupem času přidaly další. 

 

Celoživotní učení nás tahá z jámy negramotnosti. Ať je nám 15 nebo 55 let, v každém věku potřebujeme informace (o sobě, o vzdělávacích možnostech, o trhu práce apod.). Dovednost činit informovaná rozhodnutí o výběru povolání a o vhodných postupech k dosažení cílů, představuje metu kariérní gramotnosti. Navíc kdykoli v životě se může objevit potřeba aktualizace našich kompetencí. Vzpomeňme si na počátky pandemie koronaviru. Ačkoli taková situace může negativně zasáhnout i kariérně gramotné jedince, ti se s ní následně dokážou lépe popasovat, rychleji se přizpůsobí. Budoucnost tak pro ně není ohrožením, ale příležitostí.

 

Kariérní gramotnost posílíte u žáků rozvojem jejich kompetencí pro řízení vlastní kariéry (sebepoznání, zvládání změn, rozhodování, plánování ad.). Jak na to prakticky se naučíte v kurzu Kariérové poradenství v praxi nebo v kurzu Skupinové kariérové poradenství.