Osm kritérií dobrého kariérového poradenství. Britská inspirace.

Pátek, Květen 24, 2019
Helena Košťálová
Kariérové poradenství na českých školách začíná být postupně stále viditelnější. Mnoho škol se rozhodlo zapojit do krajských akčních plánů. Přibývá příležitostí k dalšímu vzdělávání, na poradenství je možné čerpat podporu z tzv. šablon. Současně ale stále častěji slýchám otázky jako „Jak vlastně má vypadat kariérové poradenství na škole?“, „Co tam patří, podle čeho máme postupovat?“ či „Jak poznáme, že ho děláme dobře?“ nebo také (dle mého názoru naprosto oprávněné) obavy: „Nemáme prostor přidávat nové aktivity.“

Co tedy mají školy dělat, mají-li zavést kariérové poradenství? Obvyklá představa je přidat exkurze, zavést kroužek pro děti, pozvat osobnosti na besedy apod. Jsou to všechno dobré nápady, které na jednu stranu nejsou pravděpodobně nutné, na stranu druhou – nestačí, Pro vysvětlení tohoto rozporu jsem si vzala na pomoc příklad, jak podpořili rozvoj poradenství britští kolegové.

 

Velkou Británii (stejně jako ČR) aktuálně trápí nedostatek kvalifikované pracovní síly. Jistou analogii můžeme spatřit v tom, že tamní mladí lidé mají často nejasné nebo nerealistické představy o své budoucí kariéře a vykazují vysokou pravděpodobnost, že stráví nezanedbatelné období svého života mimo školu i práci. Je tedy velmi důležité, aby si mladí lidé dokázali volit takové vzdělání (a následně zaměstnání), které se pro ně hodí.

 

Právě proto v Británii chápou efektivní kariérové poradenství jako veřejně prospěšný nástroj, který přispívá k rozvoji vzdělanosti, usnadňuje vstup na trh práce, pomáhá překonat různá přechodová období a přispívá k sociální rovnosti. Současně si jsou vědomi toho, že aby školy mohly efektivní kariérové poradenství zavádět, je nutné, aby měly k dispozici jasně definovaný rámec a metodickou podporu.

 

Pokud vás článek zaujal, dočíst si jej můžete v březnovém čísle časopisu Školní poradenství v praxi.

 

Nabídku našich služeb v oblasti kariérového poradentsví naleznete pod odkazy níže:

 

Kariérový koučink

Kurzy pro kariérové poradce

Kurzy pro pedagogy (šablony DVPP)