Portfolio pomáhá vyprávět náš příběh

Úterý, Květen 16, 2023
Dominik Fojtík
Škola – to není jen sezení v lavici a poslouchání výkladu. Ve škole získáváme množství zkušeností a skvělých zážitků, které nás mohou rozvíjet i jinak než jen v osvojování si znalostí. Výlety, exkurze, zahraniční pobyty, divadla, kina, přednášky, besedy, skupinové práce, seminární práce, projekty – to vše do školy patří a dává nám to možnost rozvíjet celou naši osobnost, nejenom množství vědomostí. Co si však ze školy pamatujete? Kam mizí všechny ty zážitky a zkušenosti, které ve škole získáme? A víte, v čem vás obohatily?

Nedokonalá lidská paměť

Prozradím vám malé tajemství. Naše vzpomínky mohou lhát. To, co si pamatujeme, není přesná skutečnost toho, jak se věci staly. Ale spíš toho, jak si věci s odstupem času představujeme, že se staly. Ono totiž obrazy na minulé události se nám v mysli postupem času mění. A co víc, lidská paměť dokáže vytvořit vzpomínky i zcela falešné. Nebo některé můžeme úplně vytěsnit. Což může být velká škoda.

 

Pomocník v boji se zapomnětlivostí

K tomu, aby se to nestalo, pomáhá portfolio. Tedy nástroj, do kterého si co nejdřív po nějakém obohacujícím zážitku sepíše student/ka své postřehy. Je to vlastně takový deník. Avšak pozornost se v něm soustředí zejména na to, v čem jednotlivce zkušenost posunula, čím ho/jí obohatila, jaké schopnosti či dovednosti si během ní rozvinuli nebo získali. Více o portfoliu si můžete přečíst v našem článku Proč je důležité míti portfolio.

Jak jsme ve zmíněném článku slíbili, přinášíme vám zdarma portfolio, které je určeno zejména středoškolským studentům. Pozor, pro přístup k portfoliu musí mít každý svůj Google účet a je potřeba si portfolio zkopírovat na svůj Google Disk (kliknutím na tři tečky v levé horní liště, tam vyberete možnost „Vytvořit kopii“). Pak ho mohou studenti/ky začít rovnou používat. Navíc naše lektorka Helena pro všechny připravila názorné video, jak s portfoliem pracovat.

 

Abychom se měli o co opřít

Pro učitele a učitelky středních škol jsme zároveň připravili rámec kariérového poradenství a kariérového vzdělávání. Ten přináší přehled toho, jaké kariérní kompetence by si měl mladý člověk během střední školy rozvinout a jak mu v tom může pomoci třídní učitel/ka či kariérový/á poradce/kyně. Rámec kromě přehledu kompetencí přináší i příklady vhodných otázek pro reflexi studentů/ek a sebeevaluaci učitelů/ek.

 

Příběh vašeho rozvoje

Naše minulost je příběhem, který můžeme vyprávět mnoha různými způsoby. Když se budeme zaměřovat na způsoby, díky nimž se nám podařilo něco naučit, něco rozvinout, můžeme při takových vzpomínkách pociťovat hrdost a motivaci do další akce. Často si však to špatné pamatujeme lépe, než to dobré. Portfolio může vnést do života změnu. Díky kvalitně vyplněnému portfoliu si budou studenti/ky více všímat svých silných stránek, bude se jim v budoucnu lépe sebeprezentovat a snazší pro ně bude i rozhodování ohledně další vzdělávací či profesní dráhy.

 

Naše organizace vám umí pomoci nejen s portfolii, ale i s dalšími oblastmi v kariérovém poradenství a kurzy v rámci šablon DVPP. Prohlédněte si naši nabídku kurzů.