Proč je dobré umět druhým naslouchat?

Čtvrtek, Listopad 21, 2019
Eva Kavková
Umění naslouchat druhým je dnes poměrně vzácná dovednost. Naše doba je zrychlená, extrovertně zaměřená, a učí nás mluvit, mluvit a mluvit. Na naslouchání pak nezbývá čas a prostor, je to taková opomíjená a přehlížená popelka. A to přesto, že se jedná o jednu ze základních složek mezilidské komunikace.

Umět naslouchat chce cvik. Skákat do řeči, vynášet rychlé soudy, nedržet vlastní myšlenky na uzdě je často jednodušší než věnovat trvalou pozornost řečníkovi. Aktivní naslouchání představuje hluboké zaujetí tím, co nám druzí říkají. Co dalšího to obnáší?

  • Dávejte pozor. Prvním krokem k aktivnímu naslouchání je dát druhé straně prostor a čas přemýšlet a mluvit. Věnujte pozornost své mysli, řeči těla i druhé straně. Buďte přítomní, soustřeďte se jen na daný okamžik a jednejte s respektem.
  • Zdržte se soudů. Aktivní naslouchání vyžaduje otevřenou mysl. I když máte jiný názor, nesuďte druhé a zdržte se ukvapené kritiky. Snažte se druhou stranu pochopit.
  • Reflektujte vyřčené. Naučte se odrážet informace a emoce druhých parafrázováním klíčových bodů jejich řeči. Nemusíte souhlasit či nesouhlasit. Opakováním dáte pouze najevo, že jste slyšeli a rozuměli.
  • Vyjasňujte si nepochopené. Pokládejte otázky ohledně jakýchkoli věcí, kterým jste zcela neporozuměli. Využívejte otázky s otevřeným koncem, aby mohla druhá strana rozšířit své vysvětlení.
  • Sumarizujte fakta. Shrňte klíčová témata hovoru, abyste si potvrdili správné chápání postoje druhého. Pomůže to vyjasnit si také vzájemné kompetence a další kroky.
  • Sdílejte informace. Aktivní naslouchání je nejen o pochopení druhých, ale také o tom, abyste byli pochopeni i vy. Když získáte jasnější představu o jejich perspektivě, představte vlastní nápady a pocity.

 

Aktivní naslouchání se týká všech rovin lidské komunikace. Nepromítá se jen do slov a toho, co druhým sdělujeme. I naše tělo, emoce či to, co nám běží v hlavě při rozhovoru s druhými, hraje roli. Na kurzu Aktivní naslouchání se dozvíte, jak s těmito rovinami zacházet a také si všechny principy prakticky vyzkoušíte. Tyto principy vám navíc můžou vnést větší pochopení a harmonii do pracovních i osobních vztahů.