Proč je důležité míti portfolio?

Úterý, Září 27, 2022
Helena Košťálová a Klára Palkosková
Že existuje něco jako portfolio jste nejspíš někde zaslechli. Portfolio obecně představuje osobní složku (fyzickou nebo digitální), do níž si její majitel/ka zakládá vybrané výstupy vlastní práce a záznamy o zkušenostech. V praxi to znamená, že portfolio mapuje průběh učení ve škole i mimo ni. Je tak ideálním nástrojem nejen pro hodnocení výsledků vzdělávání, ale i pro mapování kompetencí. Může se tak rázem stát podkladem pro další studijní či kariérní dráhu.

Existuje mnoho verzí dělení portfolií podle jejich typu. Portfolio může být např. pracovní (dokumentační), ukázkové (reprezentační), hodnotící (diagnostické) apod. Nás jako kariérové poradce dlouhodobě zajímá taková forma, která bude skutečně pomáhat mladým lidem při volbě dalšího vzdělávání a budoucího pracovního uplatnění, tzv. kompetenční portfolio. To musí vypadat jinak.

V České republice je dlouhou dobu poptávka po takovémto typu nástroje, a to nejen mezi kariérovými poradci, ale i studenty. Jak říká Marek, student gymnázia ve Žďáru nad Sázavou: „Kompetenční portfolio mi přijde jako skvělý nápad. Myslím, že by rozhodně bylo dobré, kdyby si jej studenti již od prvního ročníku psali – po maturitě by se pak díky němu mohli ohlédnout zpátky a najít v něm mnoho důležitého – mohla by to být např. skvělá motivace, vidět, jakou cestu za čtyři roky ušli a jak se vyvinuli. Také by mohlo pomoci s ujasněním, co vlastně chtějí dál dělat... Já jsem teď ve třetím ročníku a rozhodně bych uvítal, kdybych měl všechny své úspěchy sepsané na jednom místě (při procházení portfolia jsem vzpomínal a překvapilo mě, kolik jsem toho vlastně dokázal...)“

 

Co všechno patří do kompetenčního portfolia

  • Obecně veškeré materiály, které jeho majitel/ka portfolia vnímá jako důkazy o tom, že něco vyzkoušel/a, zvládl/a, překonal/a, vyřešil/a, zažil/a, například:
  • Důkazy o znalostech a dovednostech – písemky, úkoly, výkresy, fotky výrobků, případně audio nebo video nahrávky, pracovní listy, referáty, prezentace, diplomy, vysvědčení, certifikáty…
  • Sebeobraz – vlastní sebehodnocení studenta/ky zpětná vazba od ostatních (spolužáků, učitelů, vedoucích kroužků, rodičů…), reflektivní listy ze sebepoznávacích aktivit…
  • Výstupy zážitků a zkušeností – fotky či jiné výstupy ze školních exkurzí, projektů, výletů nebo pobytů, kulturní a zájmové předměty (medaile z tábora, vstupenka z výstavy, rozpis tréninků fotbalu, recept…), první pracovní zkušenosti, dobrovolnické aktivity…

V podstatě si lze kompetenční portfolio představit jako takovou koláž vybraných zážitků, které formovaly jedinečnost majitele/ky portfolia a tím pádem i jeho/její úvahy o možném budoucím směřování.

 

Reflexe je klíčová

Nedílnou součástí vedení portfolia je pravidelná reflexe a následná práce se založenými materiály. Bez toho by portfolio představovalo jen takovou haldu papírů. My důkladnou reflexi doporučujeme alespoň 2× za pololetí. Pak poslouží k rozvoji sebehodnocení, hlubšímu sebepoznání, sledování vlastního posunu a k zodpovědnějšímu rozhodování. Dospívající se skrze reflexi navíc připravují na to, aby časem byli schopni vzít život do svých rukou a mohli se stát tvůrci své budoucnosti. Pokud se s reflexí seznámí již na škole, v průběhu života pak budou moci její přínosy využívat.

 

Portfolio a volba kariéry

Průběžná práce na portfoliu může mladým lidem pomoci se zaměřením na konkrétní oblast vzdělávání, v níž se chtějí dále rozvíjet. Usnadňuje výběr další studijní či pracovní cesty, případně volitelných předmětů nebo volnočasových aktivit. Studenti/ky si díky němu mohou vytříbit představu o svých silných stránkách i oblastech pro rozvoj. Portfolio navíc slouží jako výborný podklad pro sebeprezentaci. Možná že jednou přijde doba, kdy budeme místo životopisu posílat zaměstnavatelům portfolio!

 

Portfolio z dílny EKS

Připravit kompetenční portfolio v takovém formátu, aby obsahovalo veškeré náležitosti a odpovídalo trendům moderního kariérového poradenství, to vyžaduje hodně zkušeností. V EKS jsme se rozhodli ty své zúročit v projektu rozvoje kariérového poradenství na Vysočině. Ke spolupráci jsme přizvali studenty a studentky z pěti gymnázií, která se nacházejí v tomto regionu. Připravili jsme pilotní verzi elektronického kompetenčního portfolia. Digitální podoba portfolia je inovativní a dospívající tak více láká k jeho vyplnění.

Že jdeme dobrou cestou potvrzuje i Karolína, studentka gymnázia z Havlíčkova Brodu: „Člověk má často pocit, že není příliš aktivní a neangažuje se v tolika věcech. Toto portfolio vás ale donutí se zamyslet nad tím, co všechno jste v životě udělali a jaké věci vás naplňují. Líbí se mi také zaznamenání vlastních cílů, jakmile si je sepíšete, máte je pořád při sobě a budete mít větší zapálení do toho je splnit. Jakmile máte vše sepsané, můžete se podívat, jaké aktivity, akce a zážitky jste vypsali. Díky tomu přehledně uvidíte, co vás baví a výběr vysoké školy, semináře atd. bude snazší. Mě samotnou by velice lákalo portfolio vyplnit, jelikož bych zjistila, kolik úžasných zážitků a zkušeností mám.“

Po testovací fázi projektu bude námi vytvořené kompetenční portfolio k dispozici i dalším zájemcům. Chtěli byste vědět, jak k práci s portfolii přistupovat? Zajímá vás, jak tuto metodiku zavést do vaší školy? Pokud máte k tématu jakýkoliv doplňující dotaz, klidně se na nás obraťte