Proč využívat techniky arteterapie v kariérovém poradenství

Úterý, Září 12, 2017
Žaneta Konečná
Nad budoucností (nejen tou profesní) přemýšlí snad každý z nás, někteří dokonce velmi intenzivně. Paradoxně, právě „přemýšlení“ nám může bránit dobrat se uspokojivého výsledku. Proč? Při přemýšlení má hlavní slovo naše racionální (levá) hemisféra mozku. A ta se zabývá především logikou věci, nabízí nám takové cesty, kterou jsou „rozumné“ a tudíž „správné“. Používat při rozhodování logické argumenty je jistě v pořádku, pokud je však racionalita naším výhradním rádcem, snadno ztratíme spojení s naší intuicí, která nám může odhalit širší spektrum kritérií. V případě volby zaměstnání můžeme kvůli „racionálnu“ přehlédnout velmi důležité hodnoty, zdroje radosti či energie. Právě proto je dobré občas vybočit ze zaběhnutých schémat a prozkoumat problém i z jiné perspektivy. Více se zaměřit na intuici a pravou hemisféru. V tom kariérovým poradcům mohou pomoci techniky arteterapie.

My v EKS pracujeme například se symboly, s improvizačním divadlem, volným psaním či imaginací. Postupy volně kombinujeme a podle situace zařazujeme na individuální i skupinové poradenské aktivity. Tyto techniky arteterapie pomáhají klientům domluvit se s jejich intuicí a lépe si uvědomit sami sebe. Jednu z technik tzv. řízené imaginace si zkusíme přiblížit.

 

Zavřete oči a představte si, že stoupáte na horu. Jdete výš a výš. Rozhlížíte se kolem. Dýcháte. Tu najednou potkáte zvíře. Představte si ho. Co je to za zvíře? Jaký z něj máte pocit?  Jdete dál a narazíte na překážku. Překážku postupně překonáte. Dojdete až na vrchol. Rozhlížíte se kolem…

 

To je samozřejmě hodně v kostce. Ve skutečnosti trvá imaginace přes hodinu a smí ji provádět pouze člověk, který má potřebné zkušenosti a kvalifikaci. Klíčová je na imaginaci následná reflexe aktivity a doptávání klientů na jejich vlastní cestu na horu a prožívané pocity.  Nicméně na této aktivitě jde hezky ukázat, jak vybočení od „klasických“ metod, může klientům pomoci uvědomit si věci, na které by tradičním rozhovorem nepřišli. Příkladem může být klient, který při výstupu na horu stoupá na Mt. Everest, celou cestu mrzne a neobleče si bundu, kterou nese v batohu. Tenhle zážitek mu pomohl si uvědomit, že si ve skutečnosti nastavuje příliš vysoké cíle, které si navíc sám komplikuje. Když přemýšlel racionálně, viděl zdroj problému někde jinde. Až když dostaly prostor emoce a intuice, tak si dokázal uvědomit, kde je zakopaný pes.

 

Techniky arteterapie zapojují i pravou hemisféru, podporují intuici, otevírají nové možnosti a pomáhají nám dostat se hlouběji pod povrch toho, proč se chováme tak, jak se chováme.

 

V našem kurzu si ukážeme především techniky inspirované výtvarným uměním, budeme pracovat se symboly a účastníci se také naučí, jak do kariérového poradenství zapojit techniky improvizačního divadla.

 

Více informací a přihlášku najdete na stránce kurzu Techniky arte terapie v kariérovém poradenství.