Silné stránky hory přenáší, jak je ale najít?

Čtvrtek, Květen 19, 2022
Dominik Fojtík
Umění opřít svůj život o to, co chápeme jako naše silné stránky, tvoří základ odolného a spokojeného života. I když si někdy připadáme neschopní a zažíváme náladu pod psa, neznamená to, že jsme přišly o naše silné stránky. Máme je všichni. Mohou nám poskytnout naději a energii do zdolávání dalších překážek. Často je však nevidíme, protože se díváme špatným směrem. Kam tedy naši pozornost zaměřit?

Silné stránky nepředstavují to, v čem jsme lepší než ostatní. Představují to, co je silné v nás – co je silnější než naše ostatní vlastnosti, dovednosti, schopnosti. Srovnáváme se tak v sobě, sami se sebou. A je úplně jedno, jak si stojí tato vlastnost či dovednost ve srovnání s ostatními lidmi. V poznávání svých kvalit se proto zaměřujeme spíše na srovnávání se svým minulým já než se současnými druhými. Mnozí z nás děláme tu chybu, že se porovnáváme s kýmkoli, kdo má zrovna v něčem úspěch. Ale skoro v každé životní situaci bude někdo, kdo ji zvládne dobře a kdo v ní bude lepší než my.

 

Když budeme lépe znát naše silné stránky a budeme s nimi pracovat více vědomě, může to mít mnohé pozitivní dopady na náš život. Zde uvádíme šest z nich:

 

 1. Získáme více času.

Využíváme-li v zaměstnání svých silných stránek, pracujeme zpravidla také efektivněji. Pracovní úkony nám zaberou méně času, než kdybychom se věnovali činnostem, které nám příliš nejdou od ruky.

 

2. Dokážeme se lépe prezentovat.

Pohovor či osobní marketing pro nás již nebudou strašáci. Díky poznání našich kvalit o sobě dokážeme sebevědoměji mluvit a konstruktivněji zvládneme i případný neúspěch. Protože i navzdory selhání budeme znát naši cenu.

 

3. Zvýšíme své sebevědomí.

Když máme dobře pojmenované oblasti, ve kterých nám to přirozeně funguje, začínáme si také více vážit sama sebe. Znalost sebe sama posiluje naši sebejistotu.

 

4. Vynikneme z průměru.

Pokud se budeme naplno věnovat oboru, ve kterém jsme hodně silní, je tu velká šance, že budeme dosahovat pracovních úspěchů.

 

5. Budeme vědět, podle čeho si vybrat zaměstnání.

Pokud známe dobře svoje dovednosti, schopnosti a předpoklady, stačí se poohlédnout po zaměstnání, ve kterém bychom je mohli uplatnit. Naše kvality tak slouží jako dobrý kompas při rozhodování.

 

6. Změna nás nezaskočí.

Žijeme v hodně překotné době. Nikdo z nás se v životě nevyhne větší či menší změně. Známe-li dobře své silné stránky, bude pro nás snazší se na novou situaci adaptovat.

 

Zaměření na naše kvality působí skoro jako mocné kouzlo. Díky silným stránkám máme schopnost dostat se do stavu maximálního zaujetí, vytvořit si více pozitivních emocí, získat silnější pocit smysluplnosti, dříve docílit úspěchů a navazovat lepší vztahy s okolím. Je to tedy investice, která se rozhodně vyplatí. A to nejenom pro osobní rozvoj, ale i naše duševní zdraví a pohodu.

 

Se zmapováním vašich silných stránek vám rádi pomůžeme na individuální konzultaci, kde můžeme zároveň hledat způsoby, jak je v životě více uplatňovat.