Stanovisko EKKP ke kariérovému poradenství v ČR

Úterý, Duben 14, 2020
Martin Petráš
Přinášíme vám stanovisko Expertní komory kariérového poradenství, jejíž je EKS členem, k současné situaci v kariérovém poradenství v ČR.

Svět práce se čím dál rychleji dynamicky mění a je globálně provázán. Nyní zažíváme tuto proměnu i sami, například jak rychle jsme se všichni museli přesunout do home office, začít ve své práci maximálně využívat digitální technologie, a to i pro účely, pro které jsme doposud nebyli zvyklí. Nejspíš budeme svědky i různých strukturálních dopadů na trh práce a některá odvětví. I do budoucna musíme počítat s tím, že bude docházet k proměnám a výkyvům na trhu práce, které se mohou týkat kohokoliv z nás. Je potřeba na to připravit i nejmladší generaci. K tomuto účelu je v mnoha zemích a už i na mnoha školách v ČR využíváno kariérové poradenství. Kariérové poradenství je nyní zahrnuto i mezi hlavní opatření v Hlavních směrech vzdělávací politiky 2030+. Naše členské organizace se kariérovému poradenství systematicky a dlouhodobě věnují, proto jsme se rozhodli vydat následující stanovisko.

 

Stanovisko ke stažení naleznete zde.

 

Silvie Pýchová

Expertní komora kariérového poradenství