Švýcarská metoda mapování kompetencí CH-Q

Čtvrtek, Prosinec 7, 2017
Martin Petráš
Ze všech stran se k nám hrnou zprávy o tom, jak je dnešní svět práce dynamický. Vznikají úplně nové pracovní pozice, zatímco některé tradiční zanikají. Navíc náš pracovní rytmus ovlivňuje mnoho vnějších faktorů, jako je hospodářská situace, globalizace, zavádění nových technologií a řada dalších. Jak se v tom neztratit, jak si v dnešní na výkon orientované společnosti může člověk zachovat vlastní jedinečnost? A jak mohou kariéroví poradci nejlépe v této situaci své klienty připravit do reálného pracovního života? Účinnou pomocí nám může být metoda mapování kompetencí podle švýcarského systému CH-Q. A co se pod touto záhadnou zkratkou skrývá?

Metodika CH-Q vznikla původně za účelem podpoření žen na trhu práce. Vzhledem k tomu, že jejich zkušenosti tradičně pocházely většinou jen z rodinného života, bylo potřeba takto získané kompetence identifikovat a pojmenovat a dát jim formální váhu, aby mohly konkurovat mužům při přijímacích řízeních na různé pozice. Tak vznikl celý systém řízení kompetencí, který garantuje kvalitu vyplývající z mezinárodní licence.

 

V čem spočívá jedinečnost CH-Q

 

Výjimečnost CH-Q spočívá v tom, že pracuje nejen s kompetencemi, které jsme získali tzv. formální cestou (ve škole). Stejně vážně vnímá i ty znalosti a dovednosti, které jsme získali neformálně, často jakoby mimoděk (díky zkušenostem ze zaměstnání, volnočasových aktivit, cestování, samostudiu nebo např. na rodičovské dovolené).

CH-Q je tedy ucelený poradenský systém s jasným cílem. Na konci celého procesu se z absolventů stávají lidé, kteří vědí:

 

 • čeho chtějí ve svém profesním životě dosáhnout a jaké kroky by měli podniknout
 • jaké jsou jejich silné stránky i jejich osobní limity
 • odkud čerpat energii a sebejistotu k profesnímu posunu
 • podle čeho se rozhodnout na „životních křižovatkách“
 • že za svůj život nesou odpovědnost jen oni sami

 

Jedná se o formu práce s klientem, jejíž těžiště spočívá v postupném osamostatňování klienta, zvyšováním jeho aktivního zapojení do řízení vlastní kariéry a především v rozvoji konkrétních kompetencí. Účastníci jsou vedeni prostřednictvím individuálních a skupinových úkolů k reflexi a uvědomění svých kompetencí, které dokládají osobním portfoliem vč. konkrétních důkazů.

 

Na čem systém CH-Q staví?

 

Metodika tohoto systému vychází z přesvědčení, že:

 

 • každý má potenciál, který lze rozvíjet
 • každý má za sebou bohatou škálu zkušeností, ale sám si toho často není vědom
 • člověk se rozvíjí nejen ve škole, ale také díky pracovním zkušenostem, volnočasovým a dobrovolnickým aktivitám a přijímáním rolí v rodinném životě
 • člověka je potřeba vnímat jako komplexní bytost
 • klíčová je vnitřní motivace
 • v současném světě budeme čím dál častěji vystaveni kariérním změnám
 • chce-li člověk sama sebe prezentovat, musí nejdříve poznat

 

Pro koho je CHQ určeno?

 

Další nespornou výhodou této metodiky je její univerzálnost. Pokud totiž vhodně přizpůsobíme konkrétní aktivity, lze rámec CH-Q použít v podstatě pro jakoukoli cílovou skupinu – od školních dětí a mladých absolventů, přes již zmiňované ženy na rodičovské dovolené, zaměstnance zvažující další profesní rozvoji až po dlouhodobě nezaměstnané. V neposlední řadě jsou kurzy určeny také profesionálům – kariérovým poradcům, lektorům osobního rozvoje či HR specialistům. Pokud totiž chceme podporovat naše klienty v seberozvoji, musíme mít v prvé řadě „pod kontrolou“ náš vlastní rozvoj. My v EKS vycházíme z principu – pokud chceme cokoli realizovat s klienty, musíme mít nejprve vyzkoušeno sami na sobě a věřit, že to v praxi opravdu funguje.

 

Jak to vypadá v praxi?