Tři tipy, jak usnadnit zapojení rodičů do života školy

Neděle, Srpen 22, 2021
Markéta Cudlínová
Spolupráce školy a rodiny představuje výzvu, která se však vyplatí v rozvoji dítěte, školy i rodičů. Navíc zastává i významnou roli v kariérovém rozhodování dítěte. Jak tedy může škola užší spolupráci s rodinou podpořit?

V našem článku Spolupráce školy a rodiny očima učitelů, rodičů a žáků jste se mohli dočíst, že příčinou nižšího zapojení rodičů do dění školy může být kromě jejich velkého pracovního vytížení i fakt, že si to jejich děti nepřejí nebo jim je to nepříjemné. Roli zde může hrát i odlišnost v očekáváních – zatímco rodiče očekávají inciativu a jasné instrukce ze strany školy, učitelé spoléhají na proaktivitu rodičů. Zatímco rodiče očekávají inciativu a jasné instrukce ze strany školy, učitelé spoléhají na proaktivitu rodičů. Na co se tedy zaměřit, aby vynaložená energie nepřišla vniveč?

 

1.     Nabídněte širokou paletu možností

 

Pro někoho je snadné postavit se před celou třídu a spatra 20 minut vyprávět o svém povolání, pro jiného je však tato představa jak vystřižená z hororového filmu. Cestou, jak oslovit více rodičů, tak může být co nejpestřejší nabídka možností a způsobů participace pro rodiče ze strany školy. Vytvořte prostor pro výběr takového typu spolupráce, který nejlépe vyhovuje potřebám, možnostem a zázemí rodičů.  Například o své profesní zkušenosti se rodiče mohou podělit nejen formou prezentace před tabulí, ale třeba i krátkou video zprávou, rozhovorem formou podcastu nebo napsanou úvahou, kterou lze krásně využít i v hodině češtiny.

 

2.     Jasná nabídka ušitá na míru

 

Nespoléhejte se jen na kreativitu rodičů – přestože vám mnozí rádi nabídnou své zkušenosti, svůj čas chtějí investovat smysluplně. Jasná poptávka a instrukce z vaší strany jsou tak pro ně signálem, že o jejich zapojení máte skutečný zájem. Sepište různorodé možnosti participace do jednoho dokumentu a umístěte ho na snadno dostupné místo na webových stránkách školy. Zároveň možnosti spolupráce připomínejte v průběhu celého školního roku. Například třídní schůzky jsou skvělou příležitostí, kde můžete rozdat krátký dotazník, díky kterému získáte nápady na aktivity i informace o aktuálních možnostech rodičů.

 

3.     Přání a potřeby žáků na prvním místě

 

Vzpomeňte si, jaký byl váš vztah s rodiči během puberty, přáli byste si je v hodině nebo na školním výletě? Otevřete se svými žáky diskusi – nabídněte jim různorodé možnosti pro zapojení rodičů a ptejte se jich, jaké podmínky musí být splněny, aby jim jejich přítomnost ve škole byla příjemná (např. zapojení ano, ale v jiné třídě). A pokud si žáci zasahování rodičů ve škole nepřejí vůbec, zeptejte se jich, co si myslí o oslovení širší rodiny – prarodiče, starší sourozenci či teta se strýcem mají také cenné zkušenosti a dovednosti.

 

Pestrá nabídka aktivit pro zapojení rodičů, zřetelné instrukce a respekt vůči potřebám dětí představuje tu magickou směs pro vytvoření úspěšné spolupráce školy a rodiny. Poměr ingrediencí je třeba uzpůsobovat možnostem a potřebám školy a pedagogů a aktuálnímu dění.