Věnujte si čas pro sebe

Úterý, Duben 6, 2021
Lenka Němcová
Během uplynulého roku se svět práce otřásl ve svých základech. A spolu s ním i nevyhnutelně životy mnohých z nás. Řadu profesí není možné vykonávat, organizaci práce bylo nutné na mnoha místech změnit, což vedlo k zavedení práce na home office a zároveň také došlo k přerušení prezenční výuky ve školách i školkách. V této době se naplno projevilo to, že péče o děti a domácnost leží především na ženách.

Dopady všech těchto změn budou v budoucnosti i nadále ovlivňovat hlavně postavení žen na trhu práce. Naštěstí platí, že zvládat změny nám usnadňují dovednosti, které se můžeme učit a rozvíjet.

 

Podle predikce Světového ekonomického fóra do roku 2025 budou na pracovním trhu nejžádanější dovednosti právě ty, které jsou zaměřené na řešení problémů, sebeřízení, spolupráci a ovládání technologií. A tyto dovednosti se ukazují jako klíčové už v současné době, která je zatížená covidovými omezeními. Jestli nám „covidová doba“ přinesla také něco užitečného, pak jednoznačně to, že zpřístupnila vzdělávání nám dospělým v mnohem větší míře, nežli tomu bylo dříve.

Rozvoj on-line komunikačních platforem umožňuje připojit se k široké paletě webinářů, workshopů, kurzů apod. z našich domovů v námi preferovaném čase. Podívejte se naši nabídku, která se v souladu s dobou zaměřuje právě na klíčové dovednosti řešení problémů, zvládání změny, sebeřízení i spolupráci.

 

V EKS také v současnosti pracujeme na analýze trhu práce v Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském kraji a na Vysočině, abychom mohli účastnice našeho vzdělávání informovat o aktuálních trendech i budoucím vývoji pracovního trhu v jejich regionu. Díky tomu tak budou mít přehled o perspektivních oborech, které se budou do budoucna rozvíjet, nově vznikajících profesích, a v neposlední řadě o kompetencích poptávaných zaměstnavateli u nových uchazečů. Již teď můžeme prozradit, že jednou z požadovaných kompetencí je celoživotní vzdělávání se, včetně sebevzdělávání se. Svou kompetenci efektivně se učit novým znalostem v měnícím se světě můžete rozvíjet i v některém z našich kurzů.

 

On-line individuální konzultace

Svět práce kolem nás se vyvíjí a klade na nás nové a nové nároky. Některé fáze jsou opravdu náročné a dobře na ně reagovat dá člověku pořádně zabrat. V takových chvílích je fajn nebýt na všechno sám. I pro tyhle situace je tu kariérové poradenství, které vám může pomoci se v nelehké době zorientovat a najít si svou cestu. Věnujte si čas pro sebe a objednejte se na naše on-line individuální konzultace. Můžete je využít jednorázově či dlouhodoběji a zaměřit plnou pozornost na to, co ve svém profesním životě právě teď potřebujete.

 

Například na:

  • porozumění svým silným stránkám
  • rozvoj dovedností
  • hodnoty, vize, cíle
  • rozšiřování možností, které na trhu práce máte
  • příprava k psaní životopisu a na přijímací pohovor
  • jak zvládat změny a nezbláznit se
  • jak sladit práci a osobní život

 

Pro ženy z krajů Vysočina, Královéhradecký, Středočeský a Pardubický, máme v rámci projektu Nastartujte svoji kariéru individuální konzultace zdarma a stejně tak pro cizince s dlouhodobým pobytem v Praze (projekt Jsme v Praze doma).