Vím, jak lépe poznat silné stránky u sebe i u druhých

Pátek, Říjen 25, 2019
Markéta Cudlínová
Před dvěma lety jsme poprvé otevřeli kurz mapování kompetencí metodou CH-Q pro odbornou veřejnost, jako jsou kariéroví poradci, učitelé a všichni ti, kteří se zabývají osobním rozvojem druhých. Klíčovou charakteristikou metody CH-Q je její sebezkušenostní rozměr, což také znamená, že si všechny aktivity zkoušíte napřed sami na sobě. A jak vlastně takové sebezkušenostní aktivity probíhají a co si z kurzu odnesete? Přečtěte si rozhovor s absolventkou CH-Q.

O své dojmy a postřehy z kurzu se s námi podělila Leona Marcinko, pedagožka Domova dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě, která kurz CH-Q absolvovala před rokem.

 

Leono, které aktivity vás na kurzu nejvíce zaujaly a proč?

 

Moc jsem si užila práci s metaforami a vlastním příběhem. Jasněji se mi tak ukázaly mé kvality, protože v běžném životě bych si jich ani nevšimla, nepojmenovala bych je tak zřetelně. Zajímavé bylo také vrátit se do dětství a na základě vzpomínek na své oblíbené hry a činnosti si dát do souvislosti své dnešní nastavení. Fascinovala mě také práce s metodou klíčového kvadrantu, kdy jsme mohli prozkoumat naše silné i slabé stránky v kontextu.

 

 Jak hodnotíte sebezkušenostní formu kurzu?

 

Sebezkušenostní prvek je objevný, dotkne se Vás napřímo. Jednalo se sice o mravenčí práci, pátrání, bádání, postupné skládání velkého příběhu, který je jen o člověku, s kterým žijete v důvěrném vztahu, a i když se znáte, vlastně o něm leccos nevíte. Tím člověkem jste vy. Je nadějné, že se sám se sebou můžete více sladit, víc si porozumět. Bez práce to ale nejde. Moc se mi proto líbilo, že kurz byl skupinový, takže jsem na „pátrání ve vlastním nitru“ nebyla sama.

 

Co si z kurzu odnášíte do svého profesního a osobního života?

 

Odnáším si lepší sebevědomí. Už nemám strach, že neumím určité věci, umím přece jiné. Jsem ráda za to uvědomění. Dospěla jsem k němu tím, že jsem se musela zamýšlet nad konkrétními situacemi a popisovat konkrétní silné stránky. V různorodých aktivitách se mi opakovaně ukazovaly a vystupovaly, až jsem uvěřila, že je mám, že jsou moje, že na nich mohu stavět, že se mohu o ně opřít.

Stejně tak v profesním životě mi to umožní vidět silné stránky u druhých a pomoci jim je najít. Kromě toho si odnáším konkrétní nástroje, jak s lidmi pracovat, například již zmiňovanou práci s metaforami, příběhem, hodnotami a další. Z těchto aktivit už teď čerpám při práci s dětmi.

 

Více o tom, jak metoda CH-Q funguje a co je jejím obsahem, najdete v následujícím článku. Pokud máte o kurz CH-Q zájem, přihlásit se můžete zde.

 

Zajímá vás práce s příběhy a rádi byste si vyzkoušeli různorodé techniky pro práci se skupinou? Přijďte načerpat inspiraci na naše kurzy Storytelling v kariérovém poradenství a Skupinové kariérové poradenství.