Vliv digitalizace a robotizace na uplatnění žen na trhu práce

Úterý, Říjen 5, 2021
Lenka Němcová
Zkuste se zamyslet, co se vám vybaví, když se řekne: průmyslová revoluce. Možná jsou to komíny? Rozlehlé tovární komplexy? Přesun obyvatel z venkova do měst? Nejenom parní stroj, ale stroje všeho druhu umožnily přesunout výrobu z malých manufaktur do velkých továren. Vědecké a technologické objevy tak nastartovaly zcela zásadní proměnu charakteru práce tak, jak ji lidé do té doby znali. A tento proces neustal.

I když si to možná neuvědomujeme, je i náš (nejenom) pracovní život aktuálně ovlivňován průmyslovou revolucí. Tentokrát už jde o čtvrtou průmyslovou revoluci, označovanou jako průmysl 4.0, přičemž pátá již pomyslně „klepe na dveře“.

 

Průmysl 4.0 je založen na digitalizaci a s ní spojenou automatizaci (robotizaci) výroby, se kterými jsou nevyhnutelně spojeny změny na trhu práce. Robotizace nahrazuje zejména ty profese, které mají rutinní charakter a jsou spojeny s nízkými nároky na kvalifikaci. Zasahuje však také do oborů, jako jsou lékařské diagnostické systémy, kde jsou naopak vysoké nároky na kvalifikaci. Robotická zařízení jsou součástí výrobních procesů již desítky let, ale až v posledních letech přestávají nahrazovat pouze rutinní fyzickou práci a stávají se součástí pracovních kolektivů. Stále častěji bude docházet k aktivnější spolupráci člověka a robota, což s sebou ponese i odlišné nároky nejen na tvrdé kompetence, ale i měkké dovednosti.

 

Nejzajímavější podněty z výzkumu

 

V létě 2021 jsme dokončili analýzu trhu práce, ve které jsme se zaměřili na vliv digitalizace a robotizace na trh práce ve Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém a Kraji Vysočina. Sledovali jsme, v jakých pracovních oblastech budou vznikat a zanikat pracovní místa a jaké budou požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců a zaměstnankyň. Výsledná analýza obsahuje výstupy z kvalitativních rozhovorů s pracovníky/icemi úřadů práce, zaměstnavateli v jednotlivých regionech a sekundární analýzy dostupných zdrojů. Z výzkumu vyplývá, že proces digitalizace a robotizace je v České republice zatím ve zpoždění oproti tomu, co je možné pozorovat ve státech vyspělého světa. Jak ukazují data z našeho výzkumu, např. v Královéhradeckém kraji, který má silnou vazbu na automobilový průmysl, dochází již delší dobu k automatizaci (robotizaci) výrobních procesů. Pro řadu podniků se však automatizace s ohledem na cenu práce v ČR v současné době v mnoha odvětvích nevyplatí. Digitalizace a robotizace je finančně velmi náročná a mohou si ji dovolit jen finančně nejsilnější subjekty. Více pronikne do firem až poté, co dojde k poklesu ceny robotů (úspory z rozsahu výroby).

 

Celkově se dá říci, že zaniknou a budou dále zanikat profese, které se dají nahradit umělou inteligencí, roboty, samoobslužnými systémy (např. se dá očekávat propouštění v bankovnictví s ohledem na růst využívání internetového bankovnictví), jednoduché, opakující se činnosti (přechod na plnou automatizaci v automobilovém průmyslu). Aktuální trendy trhu práce, které jsou ovlivněny opatřeními proti šíření nemoci Covid-19, ukazují, že také dochází k tomu, že zaměstnavatelé budou více vytvářet podmínky pro práci na dálku (z domova). Lze předpokládat, že do budoucna bude vzrůstat potřeba vzdělání v IT a v souvislosti se stárnutím populace také vzdělání v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

 

Závěrečná zpráva z výzkumného šetření je ke stažení zde.

 

Kurzy pro ženy

 

Výstupy z jednotlivých analýz jsme s lektorským a metodickým týmem EKS začlenily do kurzů kariérového poradenství pro ženy, abychom je mohli lépe informovat o aktuálních trendech i budoucím vývoji pracovního trhu v jejich regionu. Díky tomu tak budou mít přehled o perspektivních oborech, které se budou do budoucna rozvíjet, nově vznikajících profesích, a v neposlední řadě o kompetencích poptávaných zaměstnavateli u nových uchazečů neboli také kompetencích pro 21. století. Schopnost rychle reagovat na měnící se svět kolem nás, schopnost rozvíjet kritické myšlení, kreativitu a umět řešit problémy, jsou jedny z klíčových dovedností, které nám pomohou uspět v současném i budoucím světě.

 

Je to právě rozvoj kompetencí, který je podstatou naší nabídky vzdělávacích kurzů pro ženy. Přesvědčit se o tom můžete sami například na kurzu Osobního rozvoje pro ženy, kde se věnujeme mapování kompetencí společně s tím, jak je využít při hledání zaměstnání a pro svůj další rozvoj. Schopnost se dále vzdělávat jde zejména u žen s malými dětmi ruku v ruce s jejich schopností a možnostmi řídit svůj čas. Protože jsou to v převážné většině ženy, které se v českých rodinách věnují péči o děti, připravili jsme pro ně kurz Jak zvládat stres a lépe řídit svůj čas. Budeme se zde do hloubky věnovat oblastem jako je plánování, prioritizace, efektivita. Dále se zaměříme na předcházení prokrastinaci, zvládání aktuálního stresu i prevenci a uvolňování stresu dlouhodobého a tomu, jak dobře relaxovat a kvalitně odpočívat.

 

Kompletní přehled kurzů s aktuálními termíny naleznete zde.

 

Nevyhovují Vám termíny kurzů? Spíše než skupinové upřednostňujete individuální vzdělávání? Objednejte si u nás individuální konzultaci, kterou vám po splnění podmínek projektu můžeme poskytnout zdarma. Pro podrobnosti kontaktujte naši kolegyni Lucii Tvrdíkovou na její e-mail: lucie.tvrdikova@ekskurzy.cz

 

Tvorba analýzy byla financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního program Zaměstnanost v rámci projektu “Nastartujte svoji kariéru”.