Využití pozitivní psychologie v praxi aneb proč vzdělávání založené na silných stránkách patří do škol

Pondělí, Červen 24, 2019
Lenka Němcová
Současná pozitivní psychologie pracuje s teorií duševní pohody skládající se z pěti prvků, které se na ní podílejí. Jedná se o pozitivní emoce, zaujetí činností, pozitivní vztahy, smysluplnost a úspěšný výkon. Zároveň nám říká, že to jsou naše silné stránky, díky kterým máme schopnost dostat se do stavu maximálního zaujetí, vytvořit si více pozitivních emocí, získat silnější pocitu smysluplnosti, docílit úspěchů a vytvořit si lepší vztahy s okolím.

Jednoznačným přínosem v této oblasti pro mou práci kariérové poradkyně byla účast na týdenním intenzivním kurzu „Teaching Character: Positive psychology for every teacher“, který jsem absolvovala ve slovinské Lublani. Jelikož značnou část mé praxe tvoří vzdělávání kariérových poradců na základních a středních školách, zajímalo mě, jakým způsobem lze využívat poznatky z pozitivní psychologie v rámci vzdělávacích programů na školách.

 

Zabývali jsme se konceptem vzdělávání založeném na silných stránkách jednotlivce. Tento styl vzdělávání je založen na myšlence, že ka

ždý z nás má celou řadu zdrojů, které lze využít k úspěchu ve škole, v zaměstnání a dalších oblastech života. Podle zakladatele pozitivní psychologie Martina Seligmana je prokázáno, že kultivací a rozvojem našeho potenciálu, osobních schopností a dovedností, dosahujeme mnohem lepších výsledků než odstraňováním osobních nedostatků a deficitů.

 

Výsledky rozsáhlé studie (Hone et al., 2015; http://www.viacharacter.org/) zaměřené na vliv silných stránek v lidském životě ukázaly, že:

  • Lidé, kteří si byli silně vědomi svých silných stránek, vykazovali až 9x vyšší míru optimálního lidského prospívání, než ti, kteří měli o svých silných str
  • ánkách nízké povědomí.
  • U lidí, kteří své silné stránky ve svém životě využívali pravidelně, byla zjištěna dokonce až 18x vyšší míra optimálního lidského prospívání.
  • U lidí, kteří své silné stránky využívají každý den, je pravděpodobnost, že budou považovat svou kvalitu života za excelentní až 3x vyšší, jejich míra spokojenosti v práci bude až 6x vyšší, produktivita práce bude vyšší o 8% a pravděpodobnost ukončení zaměstnání bude o 15% nižší.

Cílem pozitivní edukace je pak pomáhat žákům a studentům poznávat a rozvíjet jejich silné stránky a to již od prvního stupně základních škol. Nezanedbatelný je také vliv tohoto přístupu na snižování úzkosti a stresu ve školním prostředí a zlepšení výsledků ve škole.

 

V EKS se mapováním a rozvojem silných stránek systematicky věnujeme již řadu let a to nejlepší od nás můžete dostat například v následujících kurzech:

 

  • Praktické techniky, které u klientů, žáků, studentů pomáhají najít, pojmenovat a rozvíjet silné stránky si můžete osvojit na kurzu Kariérové poradenství v praxi
  • Nebo na kurzu Skupinového kariérového poradenství
  • Pořádáme také intenzivní kurz Mapování kompetencí CHQ, který pomáhá lidem najít, popsat a změřit vlastní kompetence a kvality, které získali v průběhu celého života. Kurz představí moderní přístup, díky kterému si klienti postupně ujasňují nejen to, jaké jsou jejich specifické kvality, ale také za jakých podmínek je dokážou využít a které z nich chtějí dále rozvíjet. Díky tomu jsou schopni lépe plánovat svůj další osobní či profesní rozvoj tak, aby byl v souladu s jejich aktuální situací, potřebami i sny.