Z opačné strany stolu – klientka a kouč

Pondělí, Listopad 30, 2020
Dominik Fojtík
Nahlédněte, co se odehrává v hlavě kariérového kouče a jeho klientky. Položili jsme stejné otázky našemu lektorovi a kariérovému poradci/kouči Dominikovi a jeho klientce Janě. Výsledek tvoří pestrý obraz popisující průběh kariérových konzultací.

Když se řekne kariérový koučink, co to pro Tebe znamená?

Jana:

Kariérový koučink pro mě znamená cestu k opravdovému seberozvoji a sebepoznání. Vnímám to jako skvělou pomůcku při stanovení osobních a profesních cílů a priorit. Přirovnala bych to k takovému hlubokému nádechu před akcí. Kariérový koučink znamená zastavit se, rozhlédnout se, zmobilizovat síly a pak začít jednat.

 

Dominik:

Chuť na sobě pracovat. Snahu vzít svůj život do rukou a pozitivně ho směřovat. Možnost, jak vylepšit vlastní mínění o sobě a svém životě. A taky tradici.

Chuť na sobě pracovat mi v koučinku přijde zcela zásadní. Pokud schází, těžko se klient někam posune. Pokud ji klient má, pak koučink představuje kouzelné místo, kde se skoro zastaví čas. To poskytuje příležitost opravdu zkoumat sebe sama, svá přání, touhy, schopnosti, dovednosti, zkušenosti ve vztahu k práci a k seberealizaci. Člověk získává širší a hlubší povědomí o sobě, a to ho činí spokojenějším a motivovanějším.

Tradici v tomto kontextu vnímám tak, že každá lidská společenství měla někoho, ke komu si ostatní chodili pro otázky a tím získávali hlubší poznání. Keltové chodili za druidy, indiáni za šamany a dnešní lidé chodí za kouči. 

 

S čím jsi do koučinku přicházel/a?

Jana:

Ke koučinku mě přivedly problémy a životní otázky, se kterými jsem si nedokázala sama poradit. Tížil mě pocit, že stojím na místě. Nacházím se v takové fázi života, kdy je pro mě nesmírně důležité pochopit, co mě baví a čemu bych se chtěla dále v životě věnovat. Tápala jsem. Jak se chci a můžu uplatnit? Co můžu nabídnout? Jakým směrem se v profesním životě dát? Hledala jsem naději. Doufala jsem, že mi koučink pomůže objevit řešení a poskytne nápovědu.

 

Dominik:

S otevřenou myslí. Může se to jevit jako jednoduché kladení otázek, jenže vytěsnit všechny předpoklady, předsudky, vlastní myšlenky, vzorce a zkušenosti představuje snad tu nejnáročnější část na straně kouče. Každý klient pro mě zpočátku ztělesňuje úplně zahalené plátno. Klient mi však plátno postupně odhaluje a společně vybarvujeme šedá místa. Otevřená mysl, empatie a naladění se na klienta pomáhá společnému tvoření.

 

Co pro Tebe byla největší obava před prvním setkáním?

Jana:

Měla jsem obavy, že si s Dominikem nebudeme rozumět, že nepochopí moje starosti, které by se někomu mohly zdát malichernými. Sice je dobré vypovídat se o svých problémech, ale nebyl to jediný důvod, proč jsem se pro koučink rozhodla. Chtěla jsem být nejen vyslechnuta, ale i pochopena.

 

Dominik:

Mylná očekávání klientky. Někdy se stane, že klient přichází s tím, že čeká návod na jeho život. Pátrá po kouzlu, které by mu přičarovalo úžasnou práci, zdravé sebevědomí, dostatek spokojenosti. Jenže takové kouzlo má každý v sobě. Cesta k němu vede skrze rozhodnutí ho hledat, chuť na sobě pracovat a odhodlání pustit se do akce.

 

Naplnily se tvé obavy?

Jana:

Ani trochu. Poměrně rychle přišla vzájemná důvěra a obavy se vytratily.

 

Dominik:

Rozhodně ne. Z Jany čišel zájem a odhodlání na sobě pracovat snad od prvního momentu.

 

Jak bys popsal/a atmosféru, která na konzultaci panovala?

Jana:

Asi bych nenašla lepší popis než „velmi přátelská“.  Na konzultacích se nebojím říct cokoliv, o čem mám potřebu si promluvit, protože už jistě vím, že mě Dominik nebude odsuzovat, ale naopak se bude snažit mě pochopit a pomoct. K vytváření takové vřelé atmosféry přispívá i individuální přístup Dominika, který je schopen kdykoliv upravit na míru průběh konzultace podle mých aktuálních potřeb.

 

Dominik:

Znáte ten pocit, když se vyšplháte na vysokou skálu, máte velký rozhled a radost z toho, že jste ji zdolali? Atmosféra na koučinku panuje podobná, jako je ta, která panuje, když jdete bezpečnou a klikatou cestou na tu skálu. Nejdete sami, ale máte se o koho opřít. Cítíte lehké vzrušení, můžete si užívat samotné cesty a následně pobytu na skále. Cesta je bezpečná, nenásilná a tempo určujete sami.

 

Vybavíš si moment, kdy jsi si během konzultací řekl/a „Heureka, to je ono!“?

Jana:

Zaujala mě na první pohled velmi jednoduchá myšlenka, že „je lepší se nad problémem zamyslet teď a začít na něm pracovat, i kdyby to moc bolelo, než za 10 let, kdy to bude bolet ještě více“. Domnívám se, že my, lidé, máme často tendenci spoustu věcí odkládat, nevšímáme si některých problémů nebo předstíráme, že neexistují. Uvědomit si to, co nás ve skutečnosti trápí a začít pracovat na změně, nám může do budoucna hodně prospět.

 

Dominik:

Ano, hodně výrazný moment nastal na druhém setkání. Úplně jsem viděl, jak se Jana rozzářila, když o zkušenosti, kterou dříve nezmínila, začala vyprávět. Z mimoslovních výrazů se dalo spatřit, že tato vzpomínka obsahuje něco důležitého. Společně jsme to pak dále prozkoumávali.

 

Momentální situace příliš neumožňuje setkávání, je tedy často nutné vést koučink online. Byl by to problém?

Jana:

Online koučink pro mě není problém. Já raději preferuji osobní kontakt, ale možná je to jen o zvyku.

 

Dominik:

Problém to rozhodně není, mám s tím i zkušenost. Překážku vytváří pouze špatné připojení, čemuž se snažím předcházet a upozorňuji na to i klienty. Jinak i online setkání nabízí prostor klást otázky, věnovat pozornost výhradně klientovi, vnímat jeho mimoslovní výrazy. Když to člověk vyzkouší, zjistí, že to funguje i online.

 

Komu může koučink podle tebe pomoci?

Jana:

Všem, kteří potřebují najít cestu k práci svých snů a ke šťastnějšímu životu. Nedostanete magickou pilulku, která vyřeší veškeré vaše problémy v profesní či osobní sféře, ale rozhodně se dozvíte, jak na to, naučíte se o tom správně uvažovat a dívat se na věci z jiného úhlu pohledu. Lituji toho, že jsem koučink nevyužila dříve, když jsem teprve začínala studium na vysoké škole. Dost by mi to pomohlo se rovnou zaměřit na podstatné věci, více vnímat sama sebe a uvědomovat si svoje pocity a přání.

 

Dominik:

Těm, kdo hledají maják v rozbouřeném moři života nebo se cítí ztraceni ve spleti křižovatek a životních cest. Tedy každému, kdo o sobě a svých schopnostech pochybuje, cítí se zaseknutý nebo se nemůže rozhodnout. Ale i těm, co se chtějí cítit sebevědomější při sebeprezentaci před zaměstnavatelem, najít si svou pozici na pracovním trhu a určit si svůj další směr.


A pokud byste i vy měli zájem o online kariérový koučink, tak máme speciální vánoční akci!

 

 

2+1 koučink za polovic nebo 3+1 zdarma!

Více o poukázkách naleznete zde.