Zažádejte si o dotaci na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Šablon II!

Pátek, Květen 4, 2018
Žaneta Konečná
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu Šablony II (konkrétně výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064), která umožňuje podpořit projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy a také školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, družiny a školní kluby). Můžete toho využít k rozvoji v oblasti kariérového poradenství!

Podpořené aktivity se zaměřují na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Výzva se také vztahuje na podporu aktivit mimo kurikulum, kam patří například podpora spolupráce s rodiči žáků, aktivity rozvíjející výuku pomocí ICT a také kariérové poradenství.

 

Máme zkušenosti s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v rámci Šablon I právě v oblasti kariérového poradenství a jsme rádi, že je tu možnost podpořit tak užitečnou věc i nyní. Sepsali jsme pro vás článek o tom, proč si myslíme, že je kariérní vzdělávání ve školách důležité a co může žákům a pedagogům přinést. Článek si můžete přečíst zde.

 

V rámci DVPP nabízíme kurzy kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky v rozsahu 8,16,24, 40 a 80 hodin. Více informací o kurzech a jaká témata jsou v nich obsažena, najdete zde. Na všechny tyto kurzy v rozsahu osminásobku hodin, můžete získat finanční dotaci minimálně 100 000 Kč. Maximální výše výdajů je stanovena dle následujícího vzorce:

  • Pro MŠ ZŠ: 300 000 Kč na subjekt + (počet žáků x 2 500 Kč)
  • Pro ZUŠ a školská zařízení: 100 000 Kč na subjekt + (počet žáků x 1800 Kč)

 

Maximální částka žadatele nesmí překročit 5 000 000 Kč. Žádosti můžete podávat od 28. 2. 2018 do 28. 6. 2019 nebo do vyčerpání alokace. Fyzická realizace projektu musí být ukončena do 31. 8. 2021.

 

A jak o dotaci zažádat?

  • Vyplníte žádost zde.
  • Žádost musí být podepsána elektronicky statutárním orgánem žadatele nebo osoby, která má oprávnění podepisovat na základě plné moci.
  • Přílohy, které k žádosti potřebujete, najdete na webových stránkách, v dokumentu Přílohy č. 4, zde.

 

Více informací a podrobný návod ohledně žádostí, najdete zde. Pokud máte k výzvě nějaké další dotazy, můžete kontaktovat konzultační linku na emailu: dotazyZP@msmt.cz, případně telefonu: +420 234 814 777.

 

A když se vám to vše podaří, doufáme, že se potkáme na kurzech kariérního poradenství pro pedagogické pracovníky. Držíme vám palce!