Změna jako jediná jistota

Pondělí, Březen 11, 2019
Markéta Cudlínová
Tempo současné doby se neustále zrychluje, a pokud nenastane konec světa, bude se zrychlovat i nadále. Jakou jistotu tedy můžeme mít? Především tu, že si teplé místečko v jedné práci, kde zůstaneme až do důchodu, rozhodně nevysedíme. A existuje způsob, jak v rámci poradenství pomoci našim klientům lépe se vyrovnat s výzvami, které na ně rychlé změny okolního světa kladou?

Svět kolem nás nikdy nebyl tak proměnlivý, jako v dnešní době. Nové trendy, technologie a vynálezy jsou na denním pořádku, dopadají na nás i zdánlivě nepatrné události, které se odehrávají na druhém konci planety. Odborníci pro tuto situaci používají příznačný pojem „liquid society“, důsledky se pochopitelně promítnou i na trh práce. Vznikají zcela nová povolání a stará zanikají, profesní změna (napříč organizacemi i pracovním zařazením) je naprosto běžná situace.  A dle prognóz mezinárodní organizace The World Economic Forum dokonce až 65% dnešních žáků základních škol bude pracovat v zaměstnáních, která ještě neexistují. Co s tím? Pokud nechceme vymřít jako dinosauři, nebo skončit na psychiatrii, nezbývá nám nic jiného, než danou situaci přijmout a přizpůsobit se.

 

To se ovšem mnohem snáze řekne, než udělá. Větší flexibilita sebou totiž přináší také mnohem větší nejistotu. A co nám tedy pomůže lépe se na neustále se měnící podmínky adaptovat? Jednou z možných cest je mapování kompetencí, které jsme v průběhu života získali. Když si totiž uvědomíme, jaké znalosti, schopnosti a dovednosti máme, je už jen krůček k tomu zamyslet se, jak je můžeme využít v jiných oborech. Díky těmto přenositelným (měkkým) kompetencím nemusíme při změně oboru začínat od nuly, ale můžeme navázat na své předchozí zkušenosti.

 

A jak zjistit, které kompetence ve svém životě uplatňují naši klienti? Ptejte se jich na to, co rádi dělají, když mají volno. Při jakých činnostech zapomínají na čas a celý okolní svět. Kompetence se totiž projevují v čemkoliv, co děláme. Proto je lepší nejprve mapovat, co klienty baví, než se rovnou ptát, co umí. Mohli by se totiž zaseknout na své přehnané sebekritičnosti a tvrdit nám, že pořádně neumí nic.

 

Ptáte se, jak na to prakticky? Zajímá vás, jak využít zájmy klientů nejen pro mapování kompetencí, ale i k zvýšení jejich vnitřní motivace? Rádi byste získali nové techniky pro práci s matkami na rodičovské dovolené, klienty 50+, absolventy či s nízko kvalifikovanými klienty? Ucelené vzdělávání pro poskytování kariérového poradenství na míru různorodým klientům získáte třeba na kurzu Pracovní a kariérové poradenství pro sociální pracovníky.