Zrušení nutnosti akreditací a přechod na nový standard

Pondělí, Červen 19, 2023
Martin Petráš
S koncem uplynulého školního roku vám přinášíme informace o důležitých změnách, které se budou týkat toho následujícího. Poměrně příjemnou novinku nám všem do nového školního roku přináší MŠMT. To totiž plánuje zrušit podmínku, že programy k prohlubování odborné kvalifikace, do kterých se hlásí pedagogičtí pracovníci, musí mít ministerskou akreditaci. Podmínka se dosud týkala mimo jiné právě kurzů kariérového poradenství, které poskytujeme. Výjimkou měli dosud pouze školy, které vzdělávání pedagogů platily z programu Šablony III. Nyní bude opatření rozšířeno na všechny.

Jak se to dotkne našich akreditovaných kurzů? Stávající akreditace skončí s datem platnosti, do kdy nám byla udělena. Ta je u každého kurzu jinak. Z našeho webu tak budou postupem času mizet akreditační čísla. Nic jiného z našich kurzů rozhodně nezmizí a neztratí tak nic ze své unikátnosti. Naopak. Od podzimu chystáme víc než adekvátní náhradu za dosavadní standard v podobě akreditace MŠMT. Se všemi kurzy kariérového poradenství plánujeme přejít pod mezinárodní standard CDI.

 

Co je CDI?

CDI (tedy Carreer Development Institute) v posledních letech vyvinul a v roce 2021 představil „Career Development Framework“, což je komplexní standard definující kompetence kariérového rozvoje v souvislostech. Má sloužit kariérovým poradcům, koučům, učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům a profesionálům v oblasti kariérového rozvoje. Každý profesionál má díky tomuto rámci vodítko - může si snadno zkontrolovat, zda u svého klienta rozvíjí všechny potřebné kompetence rovnoměrně a dělá tak dobrou službu svým klientům.

 

Svět práce v 21. století se poměrně rychle mění a stále větší důraz je kladen na proaktivitu každého z nás. Zatímco v první polovině 20. století bylo pro profesní spokojenost klíčové být přijat na správnou školu a vhodného zaměstnání (kde většina lidí setrvala po celé produktivní období), dnes se stále častěji setkáváme s tím, že zanikají (dříve stabilní) profese a pracovní místa, zatímco vznikají nová (v minulosti pro některé nepředstavitelná). Strategie „jednou pro vždy se dobře rozhodnu“ již nefunguje a my se buď vydáme do rukou osudu (a vyčkáme, co trh práce nabídne), nebo převezmeme aktivní roli a naučíme se změny (alespoň částečně) předvídat a reagovat na ně (dalším vzděláváním, změnou zaměstnání, vytvořením vlastní podnikatelské cesty atd.). Je nasnadě, že druhá z cest je pro nás méně ohrožující a nabízí více možností realizovat svůj profesní život podle svých představ. Jako profesionálové v oblasti kariérového rozvoje jistě chcete svým klientům dopřát totéž.

 

Podpora kariérového rozvoje v 21. století tak nutně musí zahrnovat i tzv. kariérové vzdělávání, tedy učení se dovednostem, které potřebujeme k vlastnímu řízení kariéry. A původně britský systém CDI nám již nějakou dobu přijde jako velmi inspirativní model, jak k modernímu poradenství přistupovat. Jeho autoři jako klíčové definují následující kompetence kariérového rozvoje: celoživotní rozvoj, prozkoumávání možností, řízení vlastní kariéry, vytváření příležitostí, rovnováha profesního a osobního života a přemýšlení v kontextu. Více o CDI, frameworku a jeho zakomponování do našich kurzů pro vás připravujeme a v následujících měsících vám představíme.