Projekty

Projekty jsou dlouhodobě nedílnou součástí naší práce. Kariérové poradenství jsme uplatňovali při práci s cizinci a jejich integraci na český trh práce, pomáhali jsme ženám po rodičovské dovolené vrátit se na trh práce a na základních a středních školách jsme pomáhali nastavit systém podpory demokratických kompetencí. Na všechny naše starší projekty se můžete podívat v archivu.

Aktuálně jsou tématem našich projektů zelené kariérové poradenství a genderově senzitivní výchova žáků základních škol ve vztahu k volbě kariérní dráhy. O našich aktuálních projektech se více dočtete níže:

Projekty
Bez předsudků k volbě povolání

Cílem projektu je vyvinout a ověřit nástroje na podporu vědomého a genderově nestereotypního rozhodování o budoucí studijní a profesní dráze. V rámci projektu proškolíme a individuálně podpoříme pedagogy a pedagožky tří ZŠ z Prahy a Středočeského kraje, pracovníky a pracovnice úřadů práce ze stejných oblastí a rodiče žáků a žákyň na spolupracujících ZŠ. Vytvoříme a otestujeme inovativní model spolupráce těchto aktérů, publikujeme metodiky pro genderově nestereotypní praxi (které zapojené osoby z cílové skupiny samy otestují) a vše představíme na vzdělávacím semináři širší veřejnosti.

Více informací o projektu se dozvíte na této stránce.

Objevujeme zelené poradenství

Změna klimatu může mít dalekosáhlé negativní dopady na naše životy, všichni se ale aktivně můžeme podílet na zlepšení situace. Zásadní roli v tom hrají kariéroví poradci, kteří mohou ovlivňovat rozsáhlou skupinu (současných i budoucích) zaměstnanců, zaměstnavatelů i podnikatelů tak, aby integrovali udržitelnost do své každodenní práce. Cílem projektu je poskytnout kariérovým poradcům a dalším expertům z odborného vzdělávání podporu, znalosti i pomůcky, které mohou dále využít k rozvoji schopností svých studentů a klientů porozumět změně klimatu a reagovat na ni při volbě vzdělávání a zaměstnání. Vyvíjené metody budou v praxi testovány kariérovými poradci a v každém ze zúčastněných států budou vzděláváni tzv. ambasadoři projektu, kteří budou odzkoušené metody dál šířit i po skončení projektu. Na projektu spolupracují zástupci České republiky, Slovenska, Polska, Portugalska a Norska. Projekt rozvine koncept zeleného poradenství a prozkoumá jeho implikace v praxi na základě sdílených znalostí a zkušeností výše uvedených partnerů.

Více informací o projektu se dozvíte na této stránce.

 

Na těchto videích najdete výstupy k zelenému kariérovému poradenství od naší kolegyně Heleny:

Konference Kariérové poradenství jako nástroj udržitelného rozvoje: Cesta za zelenou kariérou 

Konference Kariérko a rozvoj školyGreen career education

Škola - místo inspirace

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost sekundárního vzdělávání s důrazem na rozvoj demokratických kompetencí a snížení rizika předčasných odchodů na vybraných SŠ v Praze. Projekt reaguje na zjištěné nedostatky v oblasti kvality vzdělávání ve vztahu k rozvoji sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a demokratické kultury na SŠ v Praze.

Více informací o projektu se dozvíte na této stránce

Zelené vzdělávání

Na projektu spolupracují zástupci České republiky, Slovenska, Slovinska a Finska. Společně budeme spojovat odborné znalosti z oblasti environmentálního vzdělávání, základních škol a kariérního vzdělávání. Cílem projektu je vyvinout inovativní metodiku školení a proškolit učitele, aby pochopili různé dimenze ekopsychologie a zeleného kariérového poradenství, a pomohli svým žákům přispívat k udržitelnému rozvoji prostřednictvím jejich kariéry. Pro učitele základních škol bude vytvořena příručka a balíček zdrojů o vzdělávání v oblasti zeleného kariérového poradenství. Každý z partnerů aplikuje nové metody v kontextu své země a bude testovat a podporovat nový přístup a tréninkové metody na základních školách.

Více informací o projektu se dozvíte na této stránce

 

Na těchto videích najdete výstupy k zelenému kariérovému poradenství od naší kolegyně Heleny:

Konference Kariérové poradenství jako nástroj udržitelného rozvoje: Cesta za zelenou kariérou 

Konference Kariérko a rozvoj školyGreen career education

50+ důvodů, proč zůstat v práci

Projekt usiluje o zlepšení postavení žen ve věku 50+ v zaměstnání, jejich udržení se na trhu práce a prevence odchodu do předčasného důchodu. V projektu nabídneme 60 ženám z CS kariérové poradenství a sérii kurzů na rozvoj jejich digitálních i komunikačních dovedností a time-managementu. Rovněž je naučíme, jak pečovat o své fyzické a psychické zdraví, orientovat se v pracovně-právní legislativě, bránit se před diskriminací a rozvineme jejich finanční gramotnost.

Více informací o projektu se dozvíte na této stránce

Chci se objednat na konzultaci

Zaujala vás naše nabídka? Chcete se o ní dozvědět více nebo si rovnou domluvit schůzku? Dejte nám o tom vědět, ozveme se vám.