16 hodin kariérového vzdělávání pro pedagogické pracovníky

Termíny: 
15.10. - 05.11.2024
28. 01. - 06. 03.2025

 

16 hodinový kurz v rámci Šablon č. III/2.5 a IV/2.5, 2.II/6, 2.V/4, 2.VI/4

 

Co potřebuje školní kariérový poradce, aby se ve své praxi cítil sebejistě? Na kurzu vymezíme obsah kariérového poradenství, představíme klíčové přístupy a jejich praktické využití ve školním prostředí. Ukážeme si, jak v dnešním světě podporovat žáky a studenty na jejich kariérní cestě s ohledem na současnou podobu i prognózy trhu práce. Na kurzu se seznámíte s konceptem kompetenčního portfolia a dalšími nástroji, které žáky vedou k sebereflexi a porozumění vlastním dovednostem. Vyzkoušíte si praktické techniky, které žákům pomáhají najít, pojmenovat a rozvíjet kompetence. Zjistíte, jak tyto techniky a nástroje přizpůsobit dle věku studentů.

Akreitováno MŠMT / 28487/2017-2-1075

Co vám kurz přinese
  • Seznámíme vás se světem kariérového poradenství ve 21. století.
  • Zjistíte, jak pomoci svým studentům s výběrem dalšího studia či povolání.
  • Ukážeme vám, jak rozvíjet a diagnostikovat silné stránky žáků a studentů, jak hledat jejich potenciál a rozvíjet je.
  • Ukážeme si principy kariérního managementu a jak jej zakomponovat do výuky.
  • Získáte certifikát akreditovaný MŠMT (16 výukových hodin), s logem CDI.
  • Získáte přístup do virtuální nástěnky EKS se zajímavými infozdroji.
Komu je kurz určený
  • Pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, DDM, SVČ a dalších školských zařízení.
  • Poradcům, koučům, sociálním pracovníkům a dalším zájemcům, kteří se chtějí zlepšovat v oboru kariérového poradenství.
  • Zkušeným profesionálním poradcům i těm, kteří v této oblasti teprve začínají.