80hodinový výcvik kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky

Termíny: 
15. 10. - 10. 12. 2024
28. 01. - 05. 06. 2025

Akreditováno MŠMT / 7016/2018-1-249

 

80 hodinový kurz kariérového poradenství zahrnující 62 hodin prezenční a 18 hodin distanční výuky!

 

Zajímá vás, jak lze využít změny, které trh práce 21. století přináší, ve prospěch žáků a studentů? Intenzivní 80 hodinový výcvik obsahuje významnou část našeho 15leté know-how v kariérovém poradenství. Výcvik staví na metodice CH-Q, jejíž osvojení je hlavní součástí školení. Představíme model fungování kariérového poradenství, který umožní účastníkům zmapovat si situaci na své škole, popsat již fungující poradenské aktivity i dosavadní úspěchy, stejně jako identifikovat prostor k dalšímu růstu. Naučíme se využívat ke kariérovému poradenství nejen speciálních projektů či hodin, ale i běžné výuky. Věnovat se budeme také technikám sebeprezentace. Samozřejmostí je i reflexe vlastní zkušenosti účastníků a podpora dalšího profesního růstu. Vzdělávání bude realizováno zážitkovou formou dle konstruktivistického přístupu v poradenství a výuce.

Co vám kurz přinese
  • Účastníci se naučí, jak sestavit individuální kariérový plán a pracovat s jednotlivcem, stejně tak se budeme intenzivně věnovat práci se skupinou.
  • Ukážeme vám, jak rozvíjet a diagnostikovat silné stránky žáků a studentů, jak hledat jejich potenciál a rozvíjet je.
  • Ukážeme si, které externí zdroje může školní kariérový poradce využít s minimálními náklady a jak pracovat s praktickými zkušenostmi žáků a studentů.
  • Odnesete si prověřené i netradiční techniky, jak pomoci žákům najít jejich kariérní cíl a jak je motivovat k tomu cíle dosáhnout.
  • Budete mít možnost získat prestižní švýcarský certifikát CH-Q.
  • Získáte certifikát akreditovaný MŠMT (62 hod. prezenčně a 18 hod. distančně), s logem CDI.
  • Získáte přístup do virtuální nástěnky EKS se zajímavými infozdroji.
Komu je kurz určený
  • Pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, DDM, SVČ a dalších školských zařízení.
  • Poradcům, koučům, sociálním pracovníkům a dalším zájemcům, kteří se chtějí zlepšovat v oboru kariérového poradenství.
  • Zkušeným profesionálním poradcům i těm, kteří v této oblasti teprve začínají.