Aktivní naslouchání

Termíny: 
26.9.2024 (na dotaz)
18.2.2025 (na dotaz)

 

Chcete snadněji zvládat komunikaci s klientem a zlepšit vzájemné porozumění?

 

Workshop rozvine vaše komunikační dovednosti a prohloubí schopnost naslouchání. Vyzkoušíte si hlasové techniky, postoje či gestikulace, které vám umožní vytvořit bezpečnou a příjemnou atmosféru. Nacvičíte si různé metody kladení otázek, díky kterým dokážete snadněji rozklíčovat klientovy potřeby. Budete umět využít dotazování k úspěšnému uzavření zakázky s klientem či uživatelem služby.

Co vám kurz přinese
 • Posílíte si dovednost koncentrace, která je důležitá při naslouchání a snaze o porozumění druhému.
 • Budete vědět, jak kontrolovat svůj bodylanguage a emoce a jak je využít.
 • Nacvičíte si, jak vést hovor tak, aby se druhý cítil pochopený a akceptovaný.
 • Vyzkoušíte si, jak klást otázky, abyste zjistili, co se skrývá pod povrchem.
 • Budete vědět, jak se naladit na druhého, i když je vám nesympatický nebo má odlišné postoje.
 • Snáze zvládnete komunikačně problémové klienty.
Komu je kurz určený
 • Manažerům a vedoucím.
 • Pracovníkům v oblasti lidských zdrojů.
 • Poradcům ze sociální, právní či pracovní sféry.
 • Těm, kteří poskytují online či telefonické poradenství.
 • Všem, kteří pracují v přímém kontaktu s lidmi.