Jak rozvíjet kreativitu ve školním prostředí

Akreditováno MŠMT - 15832/2019-2-520

 

8hodinový kurz zaměřený na rozvoj kreativity a kreativního přístupu k životu  

 

Máte pocit, že studenti jsou znudění? Nic je nezajímá a všechno je obtěžuje? Nejste jediní. Přemíra zážitků způsobuje otupění a zároveň vede ke stále vyšším a vyšším nárokům na intenzitu zážitků. Jak z toho ven? Okolní svět nezměníme, ale můžeme změnit náš pohled na něj. Na kurzu se naučíte, jak probouzet ve studentech opět zájem a onu dětskou zvědavost a nadšení. Pomocí relaxačních technik, improvizace i arteterapie si sami na sobě vyzkoušíte, jak se znovu propojit sami se sebou. Vystoupit z hlavy a spojit se se svým tělem, svými emocemi, být spontánní a v neposlední řadě i kreativní. Když jsme sevření, ve stresu, s hlavou plnou starostí, příliš tvůrčích nápadů z nás nevypadne. Základem je se uvolnit a dovolit si být opět hravým dítětem, které se nebojí chybovat. Na kurzu se naučíte techniky a aktivity, které tuto schopnost ve studentech opět probudí. Protože kreativita dříme v každém z nás, jen je potřeba jí dát prostor.

Co vám školení přinese
  • Naučíte se, jak pomocí kreativních a relaxačních technik probouzet ve studentech chuť tvořit.
  • Osvojíte si techniky, jak vystoupit ze zaběhlého způsobu myšlení a jak nacházet souvislosti tam, kde na první pohled žádné nejsou.
  • Vyzkoušíte si, jak se uvolnit, zbavit napětí a být ve své vlastní síle, která je základem každé tvořivosti.
  • Odnesete si seznam technik, které vám pomohou získat pozornost studentů a motivovat je k samostatné nebo skupinové práci.
  • Dozvíte se, jak využít analogii a změnu perspektivy pro rozvoj kreativity, jak během výuky, tak v poradenství.
  • Naučíte se techniky, které podporují schopnost studentů a žáků přeformulovat problém a najít řešení.
Komu je školení určeno
  • Pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, DDM, SVČ a dalších školských zařízení.
  • Všem, kteří chtějí rozvíjet schopnost studentů kreativně myslet a přistupovat tak i k životu.
  • Všem, kteří chtějí načerpat energii a inspiraci pro svůj vlastní život nebo své přátele.