Kritické myšlení v kariérovém poradenství

Termíny: 
8.2.2024 (na dotaz)
12.11.2024 (na dotaz)
18.3.2025 (na dotaz)

Akreditováno MŠMT - 21367/2020-3-480

 

Jak může rozvoj kritického myšlení žáků usnadnit práci kariérovým a výchovným poradcům a přitom podpořit zodpovědnost dětí a dospívajících za vlastní vzdělávání?

 

Kritické myšlení usnadňuje žákům a studentům nejen schopnost využívat dostupné informace, ale také přebírat odpovědnost za svoje vzdělávání a být aktivním a realistickým při plánování budoucí profesní dráhy. Na kurzu si vysvětlíme, jak u mladých lidí rozvíjet dovednost kriticky myslet, a to v rámci běžné školní výuky. Kurz je koncipován čistě prakticky, vyzkoušíte si techniky určené pro výuku ve skupině, krátké i delší, analytické i kreativní, statické i pohybové.

Co vám kurz přinese
  • Seznámíte se podstatou dovednosti “kriticky myslet” a její důležitosti ve výuce i ve volbě další profesní a vzdělávací dráhy.
  • Osvojíte si jednoduché techniky, které obohatí vaši výuku.
  • Naučíte se, jak aktivizovat žáky a studenty.
  • Vyzkoušíte si kreativní metody podporující rozvoj osobnosti studentů a žáků.
  • Odnesete si praktické nástroje k posílení vnitřní motivace mladých lidí.
Komu je kurz určený
  • Kariérovým poradcům, výchovným poradcům, psychologům, sociálním pracovníkům.
  • Třídním i dalším učitelům základních i středních škol.
  • Pedagogům volného času pracujícím s mládeží.
  • Všem ostatním ze skupiny pomáhajících profesí.