Kurz hledání silných stránek

Termíny: 
2.3.2024 (na dotaz)
2.12.2024 (na dotaz)
20.3.2025 (na dotaz)

Každý se rodí s obrovským potenciálem, poznejte ho a rozvíjejte se!

 

Všichni jsme na něco dobří a v něčem ještě lepší. Protože s vlastními silnými stránkami žijeme celý život, máme tendenci je přehlížet, nevšímat si jich. Na kurzu se zastavíme a vyzkoušíme si několik technik, které nám pomohou je velmi konkrétně popsat a lépe využít. Na těchto našich kvalitách můžeme následně postavit základ naší spokojenosti, sebejistoty a sebedůvěry. To se promítne do všech oblastí našeho života, nejen té profesní.

Co vám kurz přinese
  • Popíšete si své silné stránky a jejich projevy.
  • Získáte nový pohled na sebe, na své silné stránky a uvědomíte si, jak je lépe využít.
  • Zvýšíte si sebejistotu a důvěru ve vlastní dovednosti a schopnosti.
  • Naučíte se pracovat s kompetencemi a lépe je rozpoznávat.
Komu je kurz určený
  • Všem, kteří chtějí lépe poznat sami sebe a své silné stránky.
  • Komukoliv, kdo si přeje být sebejistější a sebevědomější.
  • Vedoucím i řadovým zaměstnancům, kteří chtějí efektivněji využívat své kvality.
  • Těm, kteří hledají nové zaměstnání a chtějí se umět prezentovat.