Kvalifikační kurz pro kariérové poradce dle standardu NSK

Termíny: 
26. 03. - 14. 05. 2024 (pro pedagogické pracovníky)
26. 03. - 14. 05. 2024 (pro kariérové poradce)
17. 09. - 21. 11. 2024 (pro kariérové poradce)
15.10. - 21. 11. 2024 (pro pedagogické pracovníky)

 

 

 

 

 

 

Připravte se s námi ke zkoušce Kariérový poradce / kariérová poradkyně (kód: 75-004-R) dle standardu NSK!

 

Věnujete se kariérovému poradenství a chcete v tomto oboru získat oficiální kvalifikaci? S poradenstvím začínáte a rádi byste si ukotvili vaše dosavadní znalosti do uceleného systému? Náš pětidenní kurz (40 hodin výuky) kombinuje teorii a praxi a připraví vás tak nejen na okruhy zkoušky, ale vybaví vás také klíčovými znalostmi a dovednostmi pro výkon profese kariérového poradce. Během pěti dnů vám přehledně představíme základní přístupy i moderní trendy v kariérovém poradenství. Provedeme vás labyrintem informačních zdrojů a ukážeme vám, jak se v nich zorientovat a efektivně v nich vyhledávat.  Velká část kurzu bude věnována praktickému nácviku, natrénujete si tak vedení poradenského rozhovoru a vyzkoušíte různorodé techniky vhodné pro individuální i skupinové poradenství.

 

Program je akreditován pod názvem Kariérové poradenství pro pedagogické pracovníky č.j. MSMT-6162/2022-4-246.

Co vám kurz přinese
 • Komplexní přípravu ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace dle standardů NSK.
 • Orientaci v základních kariérových teoriích i aktuálních trendech trhu práce 21. století.
 • Seznámení s vybranými přístupy v kariérové diagnostice, jejich přínosy a riziky a jak je při práci s klienty a žáky využít.
 • Zásobárnu individuálních i skupinových metod a technik, které rozvíjejí kompetence a na vlastní kůži si je vyzkoušíte.
 • Osvojení principů vedení poradenského rozhovoru, nácvik kladení otázek a zpětnou vazbu od skupiny i lektora/ky.
 • Ukotvení profese kariérového poradce z hlediska legislativy, etických a kvalitativních standardů, náplně práce a požadovaných kompetencí.
 • Přehled různorodých zdrojů kariérových informací i doporučení k samostudiu, které je nutnou součástí přípravy na zkoušku.
 • Certifikát s logem CDI, akreditovaný MŠMT.
Komu je kurz určený
 • Pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, DDM, SVČ a dalších školských zařízení.
 • Poradcům, koučům, sociálním pracovníkům a dalším zájemcům, kteří se chtějí zlepšovat v oboru kariérového poradenství.
 • Začínajícím i zkušeným profesionálním poradcům, kteří chtějí v tomto oboru získat formální kvalifikaci.