Kvalifikační kurz pro kariérové poradce dle standardu NSK

Termíny: 
10.1.2023 (pro kariérové poradce)
31.1.2023 (pro pedagogy)

 

 

Připravte se s námi ke zkoušce Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu dle standardu NSK!

 

Věnujete se kariérovému poradenství a chcete v tomto oboru získat oficiální kvalifikaci? S poradenstvím začínáte a rádi byste si ukotvili vaše dosavadní znalosti do uceleného systému? Náš pětidenní kurz (40 hodin výuky) kombinuje teorii a praxi a připraví vás tak nejen na všechny okruhy zkoušky, ale vybaví vás také klíčovými znalostmi a dovednostmi pro výkon profese kariérového poradce. Během pěti dnů vám přehledně představíme základní kariérové teorie i moderní trendy kariérového poradenství. Provedeme vás labyrintem informačních zdrojů a ukážeme vám, jak se v nich zorientovat a efektivně v nich vyhledávat.  Velká část kurzu bude věnována praktickému nácviku, natrénujete si tak vedení poradenského rozhovoru a vyzkoušíte různorodé techniky vhodné pro individuální i skupinové poradenství.

Co vám kurz přinese
  • Ukotvení profese kariérového poradce z hlediska legislativy, etických a kvalitativních standardů, náplně práce a požadovaných kompetencí.
  • Orientaci v základních kariérových teoriích i aktuálních trendech trhu práce 21. století.
  • Přehled různorodých zdrojů kariérových informací a jak v nich efektivně vyhledávat.
  • Seznámíte se vybranými přístupy v kariérové diagnostice, jejich přínosy a riziky a jak je při práci s klienty a žáky využít.
  • Získáte zásobárnu individuálních i skupinových metod a technik, které rozvíjejí kompetence a vyzkoušíte si je na vlastní kůži.
  • Osvojíte si principy vedení poradenského rozhovoru, vyzkoušíte si kladení otázek a získáte zpětnou vazbu od skupiny i lektorky.
  • Komplexní přípravu ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace dle standardů NSK.
Komu je kurz určený
  • Pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, DDM, SVČ a dalších školských zařízení.
  • Poradcům, koučům, sociálním pracovníkům a dalším zájemcům, kteří se chtějí zlepšovat v oboru kariérového poradenství.
  • Začínajícím i zkušeným profesionálním poradcům, kteří chtějí v tomto oboru získat formální kvalifikaci.