Pracovní a kariérové poradenství pro sociální pracovníky

Termíny: 
13.-17.5.2024 (na dotaz)

Akreditováno MPSV / A2018/0445-SP

 

Získejte ucelené vzdělávání pro poskytování kariérového poradenství na míru! Určeno především sociálním pracovníkům a pracovníkům Úřadu práce.

 

4denní kurz nabízí ucelený metodický návod pro poskytování kariérového poradenství klientům, kteří čelí bariérám při uplatnění se na trhu práce. Jednotlivé dny kurzu jsou tematicky zaměřeny na práci s čtyřmi různými cílovými skupinami (rodiče vracející se po mateřské či rodičovské dovolené, osoby s nízkou kvalifikací, osoby 50 +, absolventi). Ukážeme si poradenské metody a přístupy, které pracují s vnitřní motivací klientů, jejich přenositelnými kompetencemi, posilují jejich sebedůvěru a pomáhají lépe se orientovat v dnešním proměnlivém světě práce.

 

Metodika kurzu je inspirována zahraničními poradenskými přístupy (Kariérový management, Sociodynamické poradenství), které při práci s rozmanitými skupinami klientů s úspěchem v EKS využíváme.

 

Vzdělávání probíhá skupinovou, zážitkovou formou. Vlastní zkušenost účastníků s konkrétními metodami považujeme pro jejich úspěšnou aplikaci do vlastní poradenské praxe za zcela zásadní.

 

Termíny: 

23.-24.11.2020 a 7.-8.12.2020 (lektorka Markéta Cudlínová)

6.-7.5. 2021 a 10.-11.6.2021 (lektorka Markéta Cudlínová)

Co vám kurz přinese
  • Seznámíte se s konceptem „kariérového managementu“ a jak jej využít ve vlastní poradenské praxi.
  • Osvojíte si techniky pro nalezení a rozvoj kompetencí vašich klientů.
  • Naučíte se identifikovat vnitřní motivátory klienta.
  • Zjistíte, jak podpořit své klienty při zvládání změn.
  • Natrénujete si vedení poradenského rozhovoru a techniku kladení otevřených otázek.
  • Získáte praktické tipy pro skupinové i individuální poradenství různorodým cílovým skupinám.
Komu je kurz určený
  • Sociálním pracovníkům a profesionálům z pomáhajících profesí, kteří se chtějí zlepšovat ve svém oboru.
  • Zkušeným poradcům i těm, kteří v této oblasti teprve začínají.
  • Těm, kteří hledají ucelený metodický nástroj pro poskytování kariérového poradenství na míru různorodým klientům.