Rodina a škola – jsme na jedné lodi

Termíny: 
14.10.2024 (na dotaz)
24.4.2025 (na dotaz)

Akreditováno MŠMT / 14039/2018-2-466

 

Naučte se využívat odlišné pohledy školy a rodiny ve prospěch vaší práce!

 

Rozhodování o budoucí profesní dráze je zásadní životní krok. A kariéroví poradci na školách jsou pro své žáky a studenty důležitou oporou. Ve hře jsou i další aktéři, v prvé řadě rodina, která má na rozhodování mladých lidí o kariéře zásadní vliv. Na kurzu se podíváme na to, jak budovat pozitivní vztahy s rodiči žáků a studentů a jak využít jejich bohaté zkušenosti ve prospěch (nejen) kariérového poradenství na školách. Osvojíte si techniky podporující vzájemné porozumění a aktivity konceptu Nenásilné komunikace podle metody M.B. Rosenberga.

 

Co vám kurz přinese
  • Zjistíte, jak pracovat s odlišnými přístupy rodičů žáků a studentů.
  • Získáte inspiraci, jak využít spolupráci s rodinou v kariérovém poradenství na školách.
  • Získáte metody a techniky, které prohlubují empatii.
  • Naučíte se předcházet nepříjemným komunikačním situacím.
  • Osvojíte si netradiční metody, jak využívat koncept nenásilné komunikace v profesní praxi i osobním životě.
  • Prohloubíte svoji profesní sebejistotu a snížíte míru stresu na vašem pracovišti.
Komu je kurz určený
  • Těm, kteří chtějí posílit spolupráci s rodiči svých žáků a studentů.
  • Pedagogům, kteří se chtějí cítit komfortněji v náročnějších komunikačních situacích.
  • Kariérovým poradcům, výchovným poradcům, třídním učitelům a dalším zaměstnancům školy.