Švýcarská metoda mapování kompetencí v CH-Q

Termíny: 
18. - 20. 03. a 08. - 09. 04. 2024
22. - 24. 10. a 13. - 14. 11. 2024
10. - 12. 03. a 07. - 08. 04. 2025

 

 

Získejte prestižní know-how v kariérovém poradenství!

 

40hodinový kurz výcvikového typu pro všechny, kteří chtějí začít s poskytováním kariérového poradenství dětem či dospělým, případně prohloubit své dosavadní znalosti a opřít je o ucelený koncept metody CH-Q. Absolventi kurzu mají kromě akreditovaného certifikátu u MŠMT možnost získat i prestižní švýcarskou certifikaci CH-Q (administrativní poplatek 1700,- za vyřízení certifikace se platí zvlášť).

 

Důkladná znalost sebe sama je prvním krokem k výběru práce či studia, které nás budou bavit. Výjimečnost metodiky CH-Q spočívá v tom, že pomáhá lidem najít, popsat a změřit vlastní kompetence a kvality, které získali v průběhu celého života. Kurz představí moderní přístup, díky kterému si klienti postupně ujasňují nejen to, jaké jsou jejich specifické kvality, ale také za jakých podmínek je dokážou využít a které z nich chtějí dále rozvíjet. Díky tomu jsou schopni lépe plánovat svůj další osobní či profesní rozvoj tak, aby byl v souladu s jejich aktuální situací, potřebami i sny.

 

Vzdělávání probíhá skupinovou, sebezkušenostní formou. Cestu jak podpořit klienty či žáky v seberozvoji a poznání svých kompetencí si účastníci vyzkouší sami na sobě přímo během výuky a následné domácí práce. Teprve poté jsou totiž schopni aplikovat jednotlivé metodické prvky do svých konkrétních praxí.

 

Akreditováno MŠMT / 12584/2017-2-570

Co vám kurz přinese
  • Seznámíte se s unikátní metodou CH-Q, která pomáhá najít, popsat a změřit formální i neformální schopnosti získané v průběhu celého života.
  • Vyzkoušíte si řadu diagnostických metod mapujících kompetence netradiční, skupinovou formou bez testů.
  • Naučíte se, jak kompetence odhalovat u druhých a jak je podpořit v samostatném rozhodování a plánování vlastní vzdělávací či profesní dráhy.
  • Vypracujete si kariérní portfolio a plán dalšího profesního rozvoje, na které dostanete zpětnou vazbu.
  • Získáte akreditovaný certifikát a volitelně také prestižní švýcarskou certifikaci o absolvování kurzu.
Komu je kurz určený
  • Všem, kteří chtějí odhalit potenciál svých klientů či žáků a rozvíjet jejich kompetence.
  • Poradcům, koučům a sociálním pracovníkům, kteří se chtějí zlepšovat ve svém oboru.
  • Zkušeným profesionálům i těm, kteří v této oblasti teprve začínají.
  • Učitelům a výchovným poradcům, kterým záleží na růstu a vzdělání jejich žáků a studentů.
  • Těm, kteří hledají moderní přístup v kariérovém poradenství, který mohou použít v praxi.