Techniky arteterapie a dramatické výchovy v kariérovém poradenství

Termíny: 
2.11.2023
30.5.2024
10.12.2024
15.5.2025

 

 

 

 

V kariérovém poradenství někdy tradiční hovor nestačí. Existují však různé kreativní techniky, které nám mohou pomoci, aniž bychom překročili hranice poradenství. 
 

Techniky arteterapie, přesněji artefiletiky, spočívají v pomoci klientům, žákům či studentům prostřednictvím umění (výtvarného umění, divadla, poezie…) Ukážeme si ty z nich, které vedou k lepšímu pochopení sebe sama, k uvolnění i zlepšení komunikačních schopností. Prostřednictvím arteterapie je možné posunout rozhovor k tématům, která by verbálně vyřčena být nemusela.  Sami na sobě si postupy vyzkoušíte a naučíte se, jak je použít k lepšímu pochopení pocitů a vyjádření emocí. Těšit se můžete např. na práci s fotografiemi, improvizační divadlo, hru s asociacemi a symboly a další výtvarné techniky a techniky dramatické výchovy.

 

Akreditováno MŠMT- 8258/2019-1-272

Kurz je akreditován u MŠMT pod názvem Techniky artefiletiky a dramatické výchovy v kariérovém poradenství.

Co Vám kurz přinese
 • Odnesete si metody a techniky, které podněcují spontánnost a kreativitu dětí i dospělých.
 • Získáte tipy, jak využít hru a fantazii k tomu, abyste podpořili klienty k úspěchu na trhu práce.
 • Naučíte se propojit a rozvíjet obě mozkové hemisféry.
 • Budete umět identifikovat a rozvíjet kompetence klientů pomocí kreativních technik.
 • Nacvičíte si kreativní techniky pro rozvoj komunikačních dovedností.
 • Odnesete si řadu pracovních listů.
 • Získáte certifikát akreditovaný MŠMT (8 výukových hodin), s logem CDI.
 • Získáte přístup do virtuální nástěnky EKS se zajímavými infozdroji.
Komu je kurz určený
 • Kariérovým poradcům, koučům, učitelům a pracovníkům v pomáhajících profesích.
 • Všem, kteří chtějí vědět, jak pomocí netradičních technik odhalit skrytý potenciál svých klientů.  
 • Těm, kteří hledají nové a kreativní způsoby, jak pracovat s dětmi či dospělými.
 • Všem, kteří chtějí pomoci svým klientům, zbavit se bariér pomocí netradičních technik.