Tři pilíře kariérového poradenství

Termíny: 
3.10.2023
27.2.2024
29.10.2024
20.3.2025

 

 

 

 

 

Získejte základní znalosti o třech pilířích, které by měl každý kariérový poradce/kyně ovládat – ukotvení své pozice z hlediska legislativy i kompetenčních nároků, práci s kariérovými informacemi a kariérovou diagnostiku. Jaká je role kariérového poradce a jaké nároky musí splňovat?

 

 

Na kurzu se podíváme na to, jaké různé role kariérový poradce zastává a jaké kompetenční nároky na jeho práci klade to, s jakou cílovou skupinou pracuje (práce s dětmi a mládeží, práce s dospělými, práce s různými tipy znevýhodnění).  Ukážeme si, co tyto role vyžadují a o co se lze opřít, a to nejen v legislativě. Pobavíme se o tom, co všechno jsou kariérové informace a kde je hledat. V praktických scénkách si vyzkoušíme, jakým způsobem tyto informace klientům a žákům předávat a jak při tom zohledňovat specifika cílové skupiny včetně různých znevýhodnění (porucha pozornosti, demotivace, odpor, snížené porozumění aj.).  Poslední část kurzu bude věnována kariérové diagnostice. Vysvětlíme si výhody a rizika různých přístupů, abychom věděli, na co si dát při práci s výsledky pozor.

 

 

Kurz je jedním z pěti v rámci komplexní přípravy na zkoušku Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu dle standardu NSK.

Akreditováno MŠMT

Co vám kurz přinese
  • Uděláte si jasno v tom, na co se chcete ve své roli kariérového poradce zaměřit a jaké kompetence k tomu potřebujete.
  • Získáte orientaci v legislativě související s kariérovým poradenstvím a etických principech spojených s touto profesí.
  • Budete vědět, kde hledat kariérové informace relevantní pro vaše klienty a jakým způsobem s nimi dále pracovat.
  • Vyzkoušíte si práci s různými diagnostickými metodami a budete si vědomi jejich rizik.
  • Získáte certifikát akreditovaný MŠMT (8 výukových hodin), s logem CDI.
  • Získáte přístup do virtuální nástěnky EKS se zajímavými infozdroji.
Komu je kurz určený
  • Pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, DDM, SVČ a dalších školských zařízení.
  • Poradcům, koučům, sociálním pracovníkům a dalším zájemcům, kteří se chtějí zlepšovat v oboru kariérového poradenství.
  • Všem, kteří začínají s kariérovým poradenstvím a chtějí být připraveni na různá úskalí, která přímá práce s klienty obnáší.
  • Těm, kteří se chystají na zkoušku Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu a chtějí si doplnit základní informace.