Úvod do kariérového poradenství

Termíny: 
25.11.2021
13.01.2022

Akreditováno MŠMT / 25819/2018-2-705

 

Co potřebuje kariérový poradce, aby se v začátcích své praxe cítil sebejistě?

 

Na kurzu vymezíme obsah kariérového poradenství, představíme klíčové přístupy a jejich praktické využití. Ukážeme si, jak v dnešním světě podporovat klienty na jejich kariérní cestě. Nacvičíme si techniky vedení poradenského rozhovoru. Každý účastník si vytvoří vlastní scénář první poradenské schůzky a naučí se jej využívat.

 

 

Co Vám kurz přinese
  • Nahlédnete do praxe poradenské organizace s mezinárodní působností, čtyřnásobně oceněné Národní cenou kariérového poradenství.
  • Pochopíte principy poradenského rozhovoru a pochopíte klíčové poradenské přístupy.
  • Dozvíte se, jak mohou klienti uspět na trhu práce v 21. století.
  • Odnesete si řadu pracovních listů.
  • Získáte certifikát o absolvování kurzu, akreditovaný MŠMT (8 výukových hodin).
Komu je kurz určený
  • Všem, kteří se ve své profesi s kariérovým poradenstvím setkávají: učitelům, psychologům, sociálním pracovníkům, personalistům, manažerům vzdělávacích organizací, státním zaměstnancům či začínajícím poradcům.
  • Pracovníkům příbuzných oborů, kteří plánují svoje služby o kariérové poradenství rozšířit.