Úvod do kariérového poradenství

Termíny: 
17.9.2024
14.1.2025

 

Co potřebuje kariérový poradce, aby se v začátcích své praxe cítil sebejistě?

 

Na kurzu vymezíme obsah kariérového poradenství, představíme klíčové přístupy a jejich praktické využití. Ukážeme si, jak v dnešním světě podporovat klienty na jejich kariérní cestě. Nacvičíme si techniky vedení poradenského rozhovoru. Každý účastník získá scénář první poradenské schůzky a naučí se jej využívat.

Akreditováno MŠMT / 25819/2018-2-705

Co Vám kurz přinese
  • Nahlédnete do praxe poradenské organizace s mezinárodní působností, čtyřnásobně oceněné Národní cenou kariérového poradenství.
  • Pochopíte principy poradenského rozhovoru a pochopíte klíčové poradenské přístupy.
  • Dozvíte se, jak mohou klienti uspět na trhu práce v 21. století.
  • Dostanete řadu tipů na aktivity s klientem.
  • Získáte certifikát akreditovaný MŠMT (8 výukových hodin), s logem CDI.
  • Získáte přístup do virtuální nástěnky EKS se zajímavými infozdroji.
Komu je kurz určený
  • Všem, kteří se ve své profesi s kariérovým poradenstvím setkávají: psychologům, sociálním pracovníkům, personalistům, manažerům vzdělávacích organizací, státním zaměstnancům či začínajícím poradcům.
  • Pracovníkům příbuzných oborů, kteří plánují svoje služby o kariérové poradenství rozšířit.